Przykładowe kursy


Co nowego

Zrzut ekranu 2014-12-11 10.46.10

Plansze biologiczne dla szkół

Z wielką przyjemnością informujemy, że kończymy przygotowania pierwszego zestawu wirtualnych plansz do nauczania biologii w gimnazjum i liceum. Zestaw ten obejmuje dział: bezkręgowce. Składa się z 400 plansz statycznych (ogólnie – rycin, grafik, zdjęć) oraz 100 klipów (filmów i animacji). Plansze zostały przydzielone do 20 umownych jednostek lekcyjnych (w taki sposób, jak w Kursie X. […]

X