Biologia 2 zakres rozszerzony

Grafika wyróżniająca do wpisu Biologia 2 zakres rozszerzony

Multimedialna Biologia Lewińskiego

dla 2. klasy 4-letniego liceum (zakres rozszerzony)

Naszych użytkowników z przyjemnością informujemy, że prace związane z publikacją Biologii 2. dla zakresu rozszerzonego (w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum) są już bardzo zaawansowane.

Otóż kończymy systemową adaptację wykładów (z 77 lekcji wykładowych musimy opracować jeszcze tylko 5). Podobnie jest z elektronicznymi fiszkami. Trwają prace przy aktualizacji słownika i zestawów zadań maturalnych. Rozpoczęliśmy żmudny proces publikowania elektronicznych testów. Planujemy zakończenie pierwszego etapu (ukończenie testów zaliczających kursy) w lipcu.

Całość podzieliliśmy na 9 kursów wykładowo-ćwiczeniowych. Zawierają one nie tylko wszystko to, co jest w podręczniku, ale także zagadnienia przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych.

Kurs 1. Klasyfikacja organizmów ZR

Kurs wprowadzający, który składa się z 4 lekcji (1,5-2 godziny wykładów). Przedstawiamy w nim systematykę. Wyjaśniamy, czym zajmuje się się taksonomia i w jaki sposób są zorganizowane oraz nazywane taksony różnej rangi. Wprowadzamy pojęcia:

 • takson monofiletyczny,
 • polifiletyczny i parafiletyczny
 • oraz nomenklatura binominalna.

Przedstawiamy także zasady tworzenia systemów klasyfikacji: sztucznych i naturalnych. Wprowadzamy podstawy kladystyki.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 2. Prokarionty ZR

Składa się z 4 lekcji (prawie 2,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się, procesy paraseksualne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka (szczególnie bakterii chorobotwórczych).

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 3. Protisty ZR

Składa się z 7 lekcji (ponad 5 godzin wykładów), podczas których scharakteryzowaliśmy:

 • zróżnicowanie budowy,
 • czynności życiowe
 • oraz znaczenie najważniejszych grup protistów.

Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli, np. eugleny, pełzaka odmieńca, pantofelka. Omówiliśmy także cykle rozwojowe pierwotniaków pasożytniczych stanowiących duże zagrożenie dla milionów ludzi.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 4. Grzyby ZR

Składa się z 4 lekcji (prawie 2,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy

 • budowę,
 • czynności życiowe
 • oraz znaczenie grzybów.

Szczególny nacisk położyliśmy na specyficzne sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. W kursie nie mogło zabraknąć analizy budowy i znaczenia porostów.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 5. Tkanki ZR

Składa się z 12 lekcji (prawie 7,5 godziny wykładów), podczas których analizujemy budowę i funkcje tkanek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Przedstawienie tych zagadnień w odrębnym kursie ma Ci ułatwić poznawanie różnorodności organizmów tkankowych. Oczywiście materiał ten możesz także realizować wybiórczo równolegle z zajęciami w szkole
Uwaga: kurs zawiera informacje niezbędne do realizacji zadań w klasie 2. W klasie 3. pojawi się analiza poszerzona, niezbędna do realizacji zadań z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 6. Rośliny ZR

Składa się z 13 lekcji (prawie 10 godzin wykładów), podczas których przedstawiliśmy:

 • analizę budowy,
 • czynności życiowych,
 • zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych i roślin lądowych (telomowych).

Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 7. Fizjologia roślin ZR. Jeśli ten dział nie pojawi się w nowym podręczniku, przesuniemy go do 3. klasy.

Składa się z 7 lekcji (ponad 7,5 godziny wykładów). W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe roślin okrytozalążkowych. Przedstawiamy:

 • transport asymilatów,
 • adaptacje roślin typu C4 i CAM
 • oraz wpływ czynników środowiskowych na przebieg fotosyntezy.

Dużo uwagi poświęcamy także:

 • gospodarce wodno-mineralnej,
 • funkcjonalnym aspektom ontogenezy (w tym kiełkowaniu, kwitnieniu i owocowaniu),
 • regulatorom wzrostu i rozwoju (ogólnie – fitohormonom)
 • oraz reakcjom roślin na bodźce środowiskowe (nastiom i tropizmom).

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 8. Bezkręgowce ZR

Składa się z 19 lekcji (prawie 13 godzin wykładów) podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie tradycyjnie rozumianych bezkręgowców (od gąbek po szkarłupnie). Nacisk położyliśmy na specyficzne cechy budowy „typowych” przedstawicieli, np.:

 • stułbi,
 • tasiemca uzbrojonego,
 • dżdżownicy,
 • pasikonika zielonego.

Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 9. Strunowce ZR

Składa się z 16 lekcji (ponad 13,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom (na przykładzie lancetnika) oraz kręgowcom (bezżuchwowcom i żuchwowcom). Dodatkowo przeanalizowaliśmy filogenetyczne pokrewieństwo i ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Uwaga: dla zainteresowanych zamieściliśmy także omówienie osłonic.

W lekcji zaliczeniowej: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Pakiet Biologia 2. Zakres rozszerzony to łącznie 9 kursów, zawierających 86 pełnowymiarowych lekcji (63 godziny zegarowe), w których zawarliśmy omówienie i analizę wszystkich zagadnień wymaganych w podstawie programowej dla nowego liceum i technikum na poziomie rozszerzonym.

Pakiet: Biologia 2. ZR będzie dostępny w sprzedaży od końca lipca. 

Zapraszamy!

Szukasz pakietu dla 1. klasy 4-letniego liceum? Zerknij tutaj.

Jesteś w 3-letnim liceum, sprawdź nasz bestsellerowy pakiet Teraz Biologia lub mniejsze pakiety zawierające wybrane działy tutaj, np. Anatomia i fizjologia człowieka, Genetyka i ewolucjonizm czy Biologia środowiska.

Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda i działa nasza platforma z kursami biologii dla licealistów/maturzystów, zajrzyjcie tutaj lub zobaczcie DEMO.

Podobne wpisy

Komentarze