Witamy Cię na specjalnej stronie informacyjnej. W tym miejscu możesz na bieżąco śledzić naszą aktywność. Ściślej mówiąc możesz szybko sprawdzić, jakie materiały i kiedy zostały opublikowane w naszej Multimedialnej Akademii Biologii. Znajdziesz tutaj nie tylko informacje o nowych wykładach kursów biologii, ale także o postępach prac nad innymi materiałami przydatnymi w nauce, np. zadaniami i testami. Zatem... dzieje się, my zaś życzymy owocnej nauki!

 

2018

 • Matura z biologii 2018 | Nasza wersja odpowiedzi z uwagami już do pobrania w kursie DEMO/DO POBRANIA (plik pdf)

Witamy Cię na specjalnej stronie informacyjnej. W tym miejscu możesz na bieżąco śledzić naszą aktywność. Ściślej mówiąc możesz szybko sprawdzić, jakie materiały i kiedy zostały opublikowane w naszej Multimedialnej Akademii Biologii. Znajdziesz tutaj nie tylko informacje o nowych wykładach kursów biologii, ale także o postępach prac nad innymi materiałami przydatnymi w nauce, np. zadaniami i testami. Zatem... dzieje się, my zaś życzymy owocnej nauki!

 

2018

 • Matura z biologii 2018 | Nasza wersja odpowiedzi z uwagami już do pobrania w kursie DEMO/DO POBRANIA (plik pdf)

30-04-2018 06-05-2018


 • Kurs: "Biotechnologia" | Minizbiór 31 wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 2.2. Zasady ogólne (5:50)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 2.1. Wprowadzenie (2:50)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 1.5. Klonowanie zwierząt (12:48)

23-04-2018 29-04-2018


 • Kurs: "16 MM" | Specyficzny arkusz maturalny wyselekcjonowanych zadań CKE "specjalnej troski" (19 zadań, 50 pkt.) - dzisiaj od ok. 16tej

16-04-2018 22-04-2018


 • Kurs: "Biotechnologia" | 1.4. Klonowanie zwierząt - odkrycia (7:02)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 1.3. Klonowanie roślin (4:23)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 1.2. Czym jest biotechnologia (11:24)
 • Kurs: "Biotechnologia" | 1.1. Wprowadzenie (2:01)

09-04-2018 15-04-2018


 • Kurs: "Ewolucjonizm" | Minizbiór 60 wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.6. Rodzaj Homo (21:08)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.5. Australopiteki (6:30)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.4. Najstarsi przodkowie (4:33)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.3. Czym jest antropogeneza (11:57)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.2. Należymy do rzędu Naczelne (13:54)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 8.1. Wprowadzenie (2:07)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.6. Powstanie eukariontów (4:06)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.5. Powstanie organizmów - LUCA (8:04)

02-04-2018 08-04-2018


 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Biologia - autorski arkusz matury próbnej (kwiecień 2018) wraz z odpowiedziami (180 minut na rozwiązanie)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.4. Powstanie układów zdolnych do samoreplikacji (7:46)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.3. Powstanie prostych związków organicznych (13:04)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.2. Ziemia 4 mld lat temu (9:47)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.8. Wielokierunkowość (4:14)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 7.1. Wprowadzenie (1:45)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.7. Wymieranie szczepów (3:50)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.6. Prawo niewyspecjalizowanych (4:01)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.5. Zróżnicowane tempo (7:12)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.4. Postępowy charakter (5:54)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.3. Nieodwracalność (3:30)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.2. Prawidłowości ewolucji (4:38)

26-03-2018 01-04-2018


 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 6.1. Wprowadzenie (1:41)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 5.5. Specjacja radiacyjna i filetyczna (5:35)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 5.4. Specjacja allopatryczna i sympatryczna (7:45)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 5.3. Izolacja rozrodcza (7:42)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 5.2. Czym jest specjacja (2:20)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 5.1. Wprowadzenie (1:28)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 4.5. Dryf genetyczny (13:36)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 4.4. Dobór naturalny w populacjach (11:01)

19-03-2018 25-03-2018


 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 4.3. Czynniki ewolucji w populacji (6:04)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 4.2. Równowaga Hardy'ego i Weinberga (3:11)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 3.5. Przewaga heterozygot (4:41)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 3.4. Dobór płciowy i dobór krewniaczy (6:29)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 3.3. Rodzaje doboru naturalnego (6:57)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 3.2. Czym jest dobór naturalny (5:30)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.8. Dowody ewolucji z zakresu biogeografii (4:12)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.7. Dowody ewolucji z zakresu "podstawowego" (15:06)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 4.1. Wprowadzenie (2:27)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 3.1. Wprowadzenie (1:16)

12-03-2018 18-03-2018


 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.6. Dowody z zakresu morfologii i anatomii (17:42
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.5. Dowody z zakresu embriologii (11:05)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.4. Żywe skamieniałości (8:38)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.3. Materiały kopalne (12:00)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.2. Rodzaje dowodów ewolucji (2:55)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.8. Syntetyczna teoria ewolucji (7:44)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.7. Ciekawe! Podróż Darwina na HMS Beagle (6:37)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.6. Darwinizm (12:09)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 2.1. Wprowadzenie (2:21)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.5. Katastrofizm (4:07)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.4. Lamarkizm (8:47)
 • Kurs: "Fizjologia zwierząt" | 10. Powtórka z terminologii (fiszki) (36 definicji)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.3. Kreacjonizm (1:33)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.2. Samorództwo i wielki łańcuch bytu (2:15)
 • Kurs: "Ekologia" | Minizbiór 107 wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)
 • Kurs: "Ewolucjonizm" | 1.1. Wprowadzenie

05-03-2018 11-03-2018


 • Kurs: "Metabolzim" | 11. Fiszki (36 sztuk)

26-02-2018 04-03-2018


 • Kurs: "Metabolizm" | 5.12. Plansze II - oddychanie "mitochondrialnne" (na prośbę Patryka)
 • Kurs: "Metabolizm" | 5.11. Plansze I - oddychanie beztlenowe (na prośbę Patryka)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.7. Podsumowanie (5:20)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.8. Podsumowanie (6:09)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.6. Podsumowanie (4:40)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.8. Podsumowanie (5:36)
 • Kurs: "Ekologia" | 4.6. Podsumowanie (5:28)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.6. Podsumowanie (5:34)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.7. Ciekawe! Eksperyment w Hubbard Brook (6:16) - dzisiaj ok. 19tej
 • Kurs: "Ekologia" | 6.6. Wpływ temperatury na tempo krążenia materii (5:13)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.5. Obieg fosforu (5:53)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.4. Obieg azotu (9:08)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.3. Obieg węgla (8:22)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.2. Cykl biogeochemiczny (7:26)

19-02-2018 25-02-2018


 • Kurs: "Ekologia" | 4.5. Stabilność ekosystemów (10:12)
 • Kurs: "Ekologia" | 6.1. Wprowadzenie (2:01)
 • Kurs: "Ekologia" | 4.4. Produktywność ekosystemów (15:02)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.4. Biomy wodne (11:36)
 • Kurs: "Ekologia" | 4.3. Materia i energia w ekosystemach (18:53)

12-02-2018 18-02-2018


 • Kurs: "Ekologia" | 4.2. Ekosystem (10:46)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.7. Sukcesja ekologiczna (16:04)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.5. Reguły biogeograficzne (4:27)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.3. Biomy lądowe (15:07)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.6. Struktura troficzna biocenoz (14:56)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.5. Związki nieantagonistyczne (18:06)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.2. Biom (10:19)
 • Kurs: "Ekologia" | 5.1. Wprowadzenie (1:37)
 • Kurs: "Ekologia" | 4.1. Wprowadzenie (1:39)

05-02-2018 11-02-2018


 • Kurs: "Bezkręgowce" | 19. Fiszki (36 sztuk) - uaktualnienie
 • Kurs: "Strunowce" | 16. Fiszki (36 sztuk)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 7. Fiszki (36 sztuk)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.4. Inne związki antagonistyczne (29:52)

29-01-2018 04-02-2018


 • Kurs: "Ekologia" | 7. Powtórka z terminologii (fiszki) (36 definicji)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.3. Konkurencja międzygatunkowa (19:00)
 • Kurs: "Ekologia" | 3.2. Biocenoza (11:15)

22-01-2018 28-01-2018


 • Kurs: "Ekologia" | 3.1. Wprowadzenie (1:50)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.7. Populacja ludzka (18:31)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.6. Czynniki wpływające na liczebność (17:20)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.5. Struktura wiekowa i płciowa (10:23)
 • Kurs: "Bezkręgowce" | 7. Pasożytnictwo płazińców (pdf)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.4. Rozrodczość i śmiertelność (26:18)

15-01-2018 21-01-2018


 • Kurs: "Ekologia" | 2.3. Liczebność, zagęszczenie i rozmieszczenie (15:31)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.2. Populacja (6:28)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.5. Ciekawe! Zjawisko termokliny (17:47)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.4. Formy ekologiczne roślin (13:28)
 • Kurs: "Ekologia" | 2.1. Wprowadzenie (1:35)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.3. Tolerancja ekologiczna (25:56)

08-01-2018 14-01-2018


 • Kurs: "Bezkręgowce" | 19. Powtórka z terminologii (fiszki) (6x6)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.2. Organizmy i ich środowisko (15:40)
 • Kurs: "Ekologia" | 1.1. Wprowadzenie (1:53)
 • Kurs: "Botanika" | 13. Powtórka z terminologii (fiszki) (6x6)

01-01-2018 07-01-2018


 • Kurs: "Histologia" | 12. Powtórka z terminologii (fiszki) (6x6)
 • Kurs: "Cytologia" | 14. Powtórka z terminologii (fiszki) (6x6)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 10. Powtórka z terminologii (fiszki) (6x6)
 • Kurs: "16MM" | 1.2. Pierwiastki (12:27)
 • Kurs: "16MM" | 1.1. Metodyka badań naukowych (18:38)
 • Kurs: "Człowiek - odżywianie się" | Tabela - witaminy (pdf)
 • Kurs: "Człowiek - odżywianie się" | 1.7. Witaminy (6:50)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 4.5. Rozwój postnatalny (2:50)

2017


18-12-2017 24-12-2017

 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 4.4. Poród (11:36)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 5.1. Wprowadzenie (1:55)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.5. Ciekawe! Cykl rujowy ssaków (2:22)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 4.3. Ciąża (17:32)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.6. Podsumowanie (4:43)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.4. Kontrola hormonalna cyklu miesiączkowego (12:03)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.

11-12-2017 17-12-2017

 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 4.2. Zapłodnienie (10:03)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 4.1. Wprowadzenie (1:11)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.3. Przebieg cyklu miesiączkowego (8:03)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.2. Cykl miesiączkowy (3:09)
 • Kurs: "Botanika" | 7.7. Podsumowanie (4:12)
 • Kurs: "Botanika" | 6.6. Podsumowanie (4:30)
 • Kurs: "Botanika" | 5.6. Podsumowanie (5:12)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.7. Podsumowanie (6:22)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 3.5. Podsumowanie (5:38)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.7. Podsumowanie (6:56)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.7. Podsumowanie (4:45)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.8. Podsumowanie (5:29)

04-12-2017 10-12-2017

 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 3.1. Wprowadzenie (1:25)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.6. Porównanie spermatogenezy z oogenezą (11:34)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.5. Powstawanie komórek jajowych (7:49)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.4. Żeńskie narządy płciowe wewnętrzne (9:10)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.6. Podsumowanie (5:35)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 6.4. Nastie (14:41)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 6.3. Tropizmy (21:16)

27-11-2017 03-12-2017

 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 6.2. Cechy charakterystyczne ruchów roślin (6:48)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.6. Etylen i kwas abscysynowy (13:24)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.4. Gibereliny (12:53)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.5. Cytokininy (6:01)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.3. Auksyny (13:28)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.2. Substancje zwane fitihormonami (14:56)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.6. Kwitnienie i owocowanie (34:00)

20-11-2017 26-11-2017

 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 5.1. Wprowadzenie (2:32)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.5. Wzrost wegetatywny (11:41)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.4. Kiełkowanie nasion (19:29)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.3. Wytworzenie nasion i stan spoczynku (10:56)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.6. Odżywianie się mineralne (8:48)

13-11-2017 19-11-2017

 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.2. Ontogeneza rośliny nasiennej (11:24)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 4.1. Wprowadzenie (1:56)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 3.4. Ciekawe! Przepływ ciśnieniowy (4:04)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 3.3. Załadunek i rozładunek łyka (6:26)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | Tabele z hormonami - pdf: TerazWiedza_Hormony_v1.0
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 3.2. Kierunki transportu w roślinie (5:51)
 • Kurs: "Botanika" | 12.5. Okrytozalążkowe kontra nagozalążkowe (7:45)
 • Kurs: "Botanika" | 12.4. Znaczenie okrytozalążkowych (5:31)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.5. Bilans wodny (9:36)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 3.1. Wprowadzenie (2:04)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.4. Regulacja przepływu wody (29:11)

6-11-2017 12-11-2017

 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 16 - Genetyka II)
 • Kurs: "Botanika" | 12.3. Jednoliścienne (Liliopsida) (7:45)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.3. Przewodzenie wody w roślinie (22:24)
 • Kurs: "Botanika" | 12.2. Dwuliścienne (Magnoliopsida) (10:11)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.2. Potencjał wody w roślinie (8:04)

30-10-2017 05-11-2017

 • Kurs: "Botanika" | 11.6. Owoce i owocostany (4:31)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 2.1. Wprowadzenie (1:45)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.5. Rośliny mięsożerne (5:17)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.4. Osmoza i potencjał wody (27:11)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.3. Transport zasobów w roślinach (8:17)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.2. Pozyskiwanie i transport zasobów (13:40)
 • Kurs: "Fizjologia roślin" | 1.1. Wprowadzenie (2:10)

23-10-2017 29-10-2017

 • Kurs: "Botanika" | 12.1. Wprowadzenie (1:34)
 • Kurs: "Botanika" | 11.5. Kwiaty i kwiatostany (15:07)
 • Kurs: "Botanika" | 11.4. Rozmnażanie się okrytozalążkowych (15:27)
 • Kurs: "Botanika" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)
 • Kurs: "Botanika" | 11.3. Budowa kwiatu okrytozalążkowych (9:03)
 • Zakończyliśmy włączanie sterowania prędkością odtwarzania klipów!
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)
 • Kurs: "Botanika" | 11.2. Okrytozalążkowe - charakterystyka ogólna (5:37)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | B. Matura bez tajemnic - analiza (21:08)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | A. Matura bez tajemnic - wprowadzenie (2:53)

16-10-2017 22-10-2017

 • Rozpoczęliśmy włączanie sterowania prędkością odtwarzania klipów!
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 7.8. Podsumowanie (7:55)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.7. Podsumowanie (5:41)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.8. Podsumowanie (7:43)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.7. Podsumowanie (10:52)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.6. Obserwacje mikroskopowe cz. II (14:32)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.4. Syntetyczne przedstawianie danych (21:30)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.5. Obserwacje mikroskopowe cz. I (24:15)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.3. Obserwacje i eksperymenty naukowe (14:24)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 2.2. Myśl jak naukowiec (6:02)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.6. Grupy chemiczne (11:07)
 • Kurs: "Botanika" | 10.7. Nagozalążkowe kontra paprotniki (4:49)
 • Kurs: "Botanika" | 10.4. Rozmnażanie się nagozalążkowych (18:14)

09-10-2017 15-10-2017

 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.5. Związki organiczne (9:33)
 • Kurs: "Botanika" | 10.6. Znaczenie nagozalążkowych (4:15)
 • Kurs: "Botanika" | 10.5. Przegląd nagozalążkowych (11:15)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.4. Słabe "wiązania" chemiczne (6:58)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.3. Wiązania kowalencyjne i jonowe (13:46)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.2. Wiązania chemiczne (8:49)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.6. Podsumowanie (4:55)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.5. Pierwiastki ważne dla organizmów (12:01)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | Tabela: makroelementy i mikroelementy - pdf
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.4. Izotopy (19:28)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.3. Atomy i ich budowa (8:22)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.2. Substancje chemiczne (16:49)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 3.1. Wprowadzenie (2:01)
 • Kurs: "Wirusy" | Tabela: choroby wirusowe - pdf
 • Kurs: "Prokarionty" | Tabela: choroby bakteryjne - pdf

02-10-2017 07-10-2017

 • Kurs: "Botanika" | 10.3. Budowa nagozalążkowych (8:02)
 • Kurs: "Botanika" | 10.2. Nagozalążkowe (3:59)
 • Kurs: "Botanika" | 10.1. Wprowadzenie (1:46)
 • Kurs: "Botanika" | 9.4. Powstanie kwiatów (14:31)
 • Kurs: "Botanika" | 9.3. Powstanie ziaren pyłku (6:16)
 • Kurs: "Botanika" | 9.2. Powstanie zalążków i nasion (13:26)
 • Kurs: "Botanika" | 9.1. Wprowadzenie (1:59)
 • Kurs: "Botanika" | 8.7. Paprotniki kontra mszaki (5:32)
 • Kurs: "Botanika" | 8.6. Znaczenie paprotników (3:20)
 • Kurs: "Botanika" | 8.5. Widłakowe (3:28)
 • Kurs: "Botanika" | 8.4. Skrzypowe (5:12)
 • Kurs: "Botanika" | 8.3. Paprociowe (10:28)
 • Kurs: "Botanika" | 8.2. Grupy paprotników (1:36)
 • Kurs: "Botanika" | 8.1. Wprowadzenie (1:14)
 • Kurs: "Botanika" | 7.6. Rozmnażanie się paprotników (24:28)

25-09-2017 30-09-2017

 • Kurs: "Fizjologia roślin" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.). Tymczasowo do pobrania z kursu: Botanika!
 • Kurs: "Botanika" | 7.5. Budowa widłakowych (5:57)
 • Kurs: "Botanika" | 7.4. Budowa skrzypowych (11:15)
 • Kurs: "Botanika" | 7.3. Budowa paprociowych (9:08)
 • Kurs: "Botanika" | 7.2. Paprotniki (7:54)
 • Kurs: "Botanika" | 7.1. Wprowadzenie (1:24)
 • Kurs: "Botanika" | 6.5. Modyfikacje liści (3:18)
 • Kurs: "Botanika" | 6.4. Budowa anatomiczna liści (14:36)
 • Kurs: "Botanika" | 6.3. Budowa morfologiczna liści (7:05)
 • Kurs: "Botanika" | 6.2. Liście - ulistnienie (5:50)
 • Kurs: "Botanika" | 6.1. Wprowadzenie (1:12)
 • Kurs: "Botanika" | 5.5. Modyfikacje łodygi (3:33)
 • Kurs: "Botanika" | 5.4. Budowa wtórna łodygi (24:22)
 • Kurs: "Botanika" | 5.3. Budowa pierwotna łodygi (14:19)
 • Kurs: "Botanika" | 5.2. Pęd - system pędowy (7:08)
 • Kurs: "Botanika" | 5.1. Wprowadzenie (0:57)
 • Kurs: "Botanika" | 4.7. Podsumowanie (4:30)
 • Kurs: "Botanika" | 4.6. Modyfikacje korzeni (9:47)
 • Kurs: "Botanika" | 4.5. Korzeń - budowa wtórna (6:27)
 • Kurs: "Botanika" | 4.4. Korzeń - budowa pierwotna (13:15)
 • Kurs: "Botanika" | 4.3. Korzeń - systemy korzeniowe (7:14)
 • Kurs: "Człowiek - wymiana gazowa" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf (zad.) + pdf (odp.)

18-09-2017 24-09-2017

 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 15 - Genetyka I)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | Lekcja: Problemy z zadaniami: 5. Zadania "z doświadczeniami" (16:05)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | Lekcja: Problemy z zadaniami: 4. Zadania "z wykresami" (17:13)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | Lekcja: Problemy z zadaniami: 3. Zadania "z tabelami" (14:32)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | Lekcja: Problemy z zadaniami: 2. Zadania "z obserwacjami" (17:35)
 • Kurs: "Botanika" | 4.2. Organy roślin naczyniowych (5:14)
 • Kurs: "Botanika" | 4.1. Wprowadzenie (1:31)
 • Kurs: "Botanika" | 1.8. Podsumowanie (3:41)
 • Kurs: "Botanika" | 1.7. Znaczenie roślin pierwotnie wodnych (4:10)
 • Kurs: "Botanika" | 1.6. Przegląd roślin pierwotnie wodnych (9:33)
 • Kurs: "Botanika" | 1.5. Rozmnażanie się roślin pierwotnie wodnych (13:45)
 • Kurs: "Botanika" | 1.4. Głębokość występowania (8:02)
 • Kurs: "Botanika" | 1.3. Budowa roślin pierwotnie wodnych (13:16)
 • Kurs: "Botanika" | 1.2. Królestwo roślin? (8:29)
 • Kurs: "Botanika" | 1.1. Wprowadzenie (1:29)

11-09-2017 17-09-2017

 • Kurs: "Jak się uczyć" | Lekcja: Problemy z zadaniami: 1. Wprowadzenie (9:14)
 • Kurs: "Jak się uczyć" | Pakiet specjalny 24 zadań CKE (pdf)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 4.1. Wprowadzenie (1:09)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.7. Podsumowanie (4:54)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.5. pH roztworów (15:11)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.6. Sole mineralne (4:21)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.4. Woda jako rozpuszczalnik (16:10)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.3. Trochę fizyki (14:11)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.2. Cząsteczka wody (5:07)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.6. Ciekawe! Białka opiekuńcze (5:02)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 5.1. Wprowadzenie (1:33)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.8. Podsumowanie (7:39)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.5. Białka - struktura przestrzenna (20:28)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.7. Trochę chemii (9:01)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.4. Białka - budowa i rodzaje (14:26)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.3. Wiązanie peptydowe i peptydy (12:36)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.2. Aminokwasy - budowa i właściwości (16:28)

04-09-2017 10-09-2017

 • Kurs: "Człowiek - ruch" | Wybrane zadania CKE (pdf)
 • Kurs: "Prokarionty" | Prokarionty w zadaniach CKE (3:17)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 14 - Metabolizm)
 • Kurs: "Mykologia" | Grzyby w zadaniach CKE (2:39)
 • Kurs: "Wirusy" | Wirusy w zadaniach CKE (2:49)
 • Kurs: "Histologia" | Histologia w zadaniach CKE (5:48)
 • Kurs: "Cytologia" | Cytologia w zadaniach CKE (8:06)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 8.1. Wprowadzenie (1:57)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.7. Trochę chemii (6:46)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.6. Polisacharydy strukturalne (13:50)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.5. Polisacharydy zapasowe (14:24)

28-08-2017 02-09-2017

 • Kurs: "Prokarionty" | 16 zadań CKE z odpowiedziami
 • Kurs: "Wirusy" | 15 zadań CKE z odpowiedziami
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 7.7. Trochę chemii (8:10)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 7.6. Steroidy i karotenoidy (15:22)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.4. Oligosacharydy (11:07)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.3. Monosacharydy (13:55)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.2. Podział węglowodanów (3:30)
 • Kurs: "Naukowe podstawy biologii" | 6.1. Wprowadzenie (1:46)
 • Kurs: "Protisty" | Protisty w zadaniach CKE (3:56)
 • Kurs: "Protisty" | 7.5. Podsumowanie (3:24)
 • Kurs: "Protisty" | 7.4. Śluzowce (3:16)
 • Kurs: "Protisty" | 7.3. Lęgniowce (3:17)
 • Kurs: "Protisty" | 7.2. Cechy ogólne protsitów grzybopodobnych (2:57)
 • Kurs: "Protisty" | 7.1. Wprowadzenie (0:54)
 • Kurs: "Protisty" | 5.9. Podsumowanie (4:49)
 • Kurs: "Protisty" | 5.8. Znaczenie protistów zwierzęcych (14:17)
 • Kurs: "Protisty" | 5.7. Ameby (3:51)
 • Kurs: "Protisty" | 5.6. Promienice i otwornice (7:07)
 • Kurs: "Protisty" | 5.5. Orzęski (9:06)
 • Kurs: "Protisty" | 5.4. Sporowce (4:58)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 13 - Ewolucjonizm)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 12 - Ekologia i bioróżnorodność)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 11 - Człowiek II)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 10 - Człowiek I)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 9 - Fizjologia zwierząt)

21-08-2017 27-08-2017

 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (test nr 8 - Strunowce)
 • Kurs: "Protisty" | 5.3. Wiciowce zwierzęce (8:35)
 • Kurs: "Protisty" | 5.2. Grupy protistów zwierzęcych (1:35)
 • Kurs: "Protisty" | 5.1. Wprowadzenie - ruch (1:43)
 • Kurs: "Protisty" | 4.7. Podsumowanie (4:56)
 • Kurs: "Protisty" | 4.6. Rozmnażanie się (25:18)
 • Kurs: "Protisty" | 4.5. Reagowanie - ruch (7:44)
 • Kurs: "Protisty" | 4.4. Osmoregulacja i wydalanie (4:14)
 • Kurs: "Protisty" | 4.3. Odżywianie się (8:09)
 • Kurs: "Protisty" | 4.2. Budowa protistów zwierzęcych (11:02)
 • Kurs: "Protisty" | 4.1. Wprowadzenie (1:33)
 • Kurs: "Protisty" | 3.10. Dla relaksu (3:31)
 • Kurs: "Protisty" | 3.9. Podsumowanie (6:58)
 • Kurs: "Protisty" | 3.8. Znaczenie protistów roślinopodobnych (5:20)
 • Kurs: "Protisty" | 3.7. Tobołki (7:08)

14-08-2017 20-08-2017

 • Kurs: "Protisty" | 3.6. Brunatnice (4:37)
 • Kurs: "Protisty" | 3.5. Złotowiciowce (2:54)
 • Kurs: "Protisty" | 3.4. Okrzemki (8:57)
 • Kurs: "Protisty" | 3.3. Eugleniny (3:28)
 • Kurs: "Protisty" | 3.2. Grupy protistów roślinopodobnych (1:08)
 • Kurs: "Protisty" | 3.1. Wprowadzenie (1:27)
 • Kurs: "Protisty" | 2.7. Reagowanie protistów roślinopodobnych (4:38)
 • Kurs: "Protisty" | 2.6. Rozmnażanie się protistów roślinopodobnych (41:09)
 • Kurs: "Protisty" | 2.5. Reagowanie protistów roślinopodobnych (8:25)
 • Kurs: "Protisty" | 2.4. Osmoregulacja protistów roślinopodobnych (2:09)
 • Kurs: "Protisty" | 2.3. Odżywianie się protistów roślinopodobnych (6:50)
 • Kurs: "Protisty" | 2.2. Budowa protistów roślinopodobnych (32:29)
 • Kurs: "Protisty" | 2.1. Wprowadzenie (2:23)
 • Kurs: "Protisty" | 1.4. Podsumownie (2:35)
 • Kurs: "Protisty" | 1.3. Problemy z sytematyką protistów (10:22)
 • Kurs: "Protisty" | 1.2. Cechy ogólne protistów (10:46)
 • Kurs: "Protisty" | 1.1. Wprowadzenie (1:09)

07-08-2017 13-08-2017

 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (testy od 6 do 7)
 • Aktualizacja testów w kursie 16MM (testy od 1 do 5)
 • Opracowanie testów do 16 Mgnień Matury
 • Uruchamianie nowej strony internetowej

08-05-2017 14-05-2017

 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.3. Żeńskie narządy płciowe zewnętrzne (1:51)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.2. Organizacja układu rozrodczego żeńskiego (2:19)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 2.1. Wprowadzenie (2:00)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.7. Kontrola hormonalna (5:13)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.6. Powstawanie plemników (14:01)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.5. Męskie narządy płciowe wewnętrzne (12:33)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.4. Męskie narządy płciowe zewnętrzne (3:59)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.3. Organizacja układu rozrodczego męskiego (2:47)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.2. Dymorfizm płciowy człowieka (2:21)
 • Kurs: "Człowiek - rozmnażanie się" | 1.1. Wprowadzenie (1:42)

01-05-2017 07-05-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.9. Podsumowanie (8:08)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.8. Odporność czynna i bierna (11:28)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.7. Odporność nabyta - komórkowa (11:32)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.6. Odporność nabyta - humoralna (19:19)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.5. Odporność wrodzona - obrona wewnętrzna (23:08)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.7. Podsumowanie (3:54)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

24-04-2017 30-04-2017

 • Kurs: "Bezkręgowce" | 14.4. Skorupiaki - przykłady (2:26)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.4. Odporność wrodzona - bariery fizyczne (5:25)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.3. Organizacja układu odpornościowego (13:07)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.2. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" (14:02)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 6.1. Wprowadzenie (2:26)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.6. Podsumowanie (5:06)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.5. Rola węzłów chłonnych (8:14)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.4. Powstawanie limfy (13:19)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.6. Skóra - rola w termoregulacji (23:06)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | Tabela - hormony człowieka - pdf
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf
 • Kurs: "Człowiek - wydalanie" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

17-04-2017 23-04-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.3. Wybrane narządy limfatyczne (13:57)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.2. Organizacja układu limfatycznego (3:59)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 5.1. Wprowadzenie (1:22)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.5. Skóra - rola w odbieraniu bodźców (11:14)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.4. Wytwory naskórka (21:35)

10-04-2017 16-04-2017

 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.3. Budowa ogólna skóry (19:34)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.2. Układ powłoki ciała (4:28)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 2.1. Wprowadzenie (2:11)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 1.5. Podsumowanie (2:22)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 1.4. Układy narządów i ich funkcje (3:30)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 1.3. Hierarchiczna budowa organizmu (7:45)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 1.2. Cechy człowieka (3:51)
 • Kurs: "Człowiek - powłoka wspólna ciała" | 1.1. Wprowadzenie (1:52)

03-04-2017 09-04-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 4.5. Konflikt serologiczny w zakresie Rh (7:47)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 4.4. Grupy główne krwi - układ AB0 (12:47)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 4.3. Krzepnięcie krwi II (18:03)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 4.2. Krzepnięcie krwi I (6:19)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 3.5. Regulacja przepływu krwi (12:53)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Test interaktywny - 30 pytań (Genetyka II)

27-03-2017 02-04-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 4.1. Wprowadzenie (1:43)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 3.4. Przepływ krwi w naczyniach (18:11)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 3.3. Fazy cyklu pracy serca II (14:22)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Test interaktywny - 30 pytań (Genetyka I)
 • Kurs: "Człowiek -powłoka ciała" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

20-03-2017 26-03-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 3.2. Cykl pracy serca I (6:50)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 3.1. Wprowadzenie (1:27)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 2.5. Budowa serca (27:24)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 2.4. Sieć naczyń krwionośnych (15:05)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 2.3. Naczynia krwionośne (13:22)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 2.2. Układ krwionośny człowieka (4:24)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 2.1. Wprowadzenie (1:23)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.6. Podsumowanie (4:30)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.5. Skład i podstawowe funkcje limfy (2:25)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.4. Ciekawe! Hematopoeza (9:11)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.3. Skład i podstawowe funkcje krwi (20:36)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 16A i 16B (Genetyka cz. II) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 15A i 15B (Genetyka cz. I) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 14A i 14B (Metabolizm) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 13A i 13B (Ewolucjonizm) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 12A i 12B (Ekologia i bioróżnorodność) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Arkusz matury próbnej - zestaw B (zadania CKE) wraz z odpowiedziami - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Test interaktywny - 31 pytań (Metabolizm)

13-03-2017 19-03-2017

 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.2. Układ krążenia człowieka (2:09)
 • Kurs: "Człowiek - krążenie" | 1.1. Wprowadzenie (1:39)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 4.5. Trzustka - problem cukrzycy (21:31)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 4.4. Nadnercza (4:41)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 4.3. Tarczyca i przytarczyce (5:08)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 4.2. Podwzgórze i przysadka mózgowa (8:08)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 4.1. Wprowadzenie (1:10)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.7. Podsumowanie (4:53)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.6. Sprzężenie zwrotne ujemne - osie regulacyjne (5:46)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.5. Sprzężenie zwrotne ujemne - antagonizm (7:13)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.11. Podsumowanie (6:17)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.6. Podsumowanie (5:22)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.5. Sprzężenie zwrotne dodatnie (4:59)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 11A i 11B (Człowiek cz.II) - pdf
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Arkusz matury próbnej - zestaw A (zadania autorskie) wraz z odpowiedziami - pdf

06-03-2017 12-03-2017

 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.4. Sprzężenie zwrotne dodatnie (1:59)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.3. Mechanizm włącz/wyłącz (1:14)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.2. Mechanizmy regulacji (14:58)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 3.1. Wprowadzenie (1:58)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.10. Hormony jajników (6:17)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.9. Hormony jąder (4:07)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.8. Hormony trzustki (9:21)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.7. Hormony nadnerczy (8:57)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.6. Hormon grasicy (2:05)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.5. Hormony tarczycy i przytarczyc (10:42)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.4. Hormon szyszynki (6:07)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.3. Hormony podwzgórza i przysadki (17:37)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.8. Podsumowanie (3:57)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 10A i 10B (Człowiek cz.I) - pdf

27-02-2017 05-03-2017

 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.2. Układ hormonalny człowieka (6:11)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 2.1. Wprowadzenie (2:16)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.4. Różnicowanie odpowiedzi (11:31)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.3. Działanie hormonów na komórki (9:28)
 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.2. Hormony cząsteczkami sygnałowymi (4:13)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.7. Zaburzenia słuchu (4:03)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.6. Choroby oczu i higiena wzroku (7:03)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.5. Wady refrakcyjne narządu wzroku (7:11)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.4. Zaburzenia i choroby związane z układem nerwowym (10:57)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.3. Stres - źródła, objawy i skutki (11:00)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.7. Podsumowanie (5:35)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 9A i 9B (Fizjologia zwierząt) - pdf

20-02-2017 26-02-2017

 • Kurs: "Człowiek - regulacja hormonalna" | 1.1. Wprowadzenie (1:11)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.2. Aktywność naszego mózgu (8:46)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 9.1. Wprowadzenie (1:41)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 8.5. Podsumowanie (5:30)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 8.4. Drogi impulsów nerwowych (7:01)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 8.3. Język - narząd zmysłu smaku? (11:35)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 8.2. Nos - narząd zmysłu węchu? (9:09)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 8.1. Wprowadzenie (1:21)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.6. Drogi impulsów z uszu do mózgu (7:51)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.5. Ucho - czucie równowagi i ruchów ciała (11:58)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.4. Czułość narządu słuchu (6:10)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.3. Ucho - słuch (18:39)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 8A i 8B (Strunowce) - pdf

13-02-2017 19-02-2017

 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.2. Budowa ucha (12:50)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 7.1. Wprowadzenie (1:58)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.8. Podsumowanie (8:37)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.7. Droga wzrokowa i obrazy w mózgu (8:26)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.6. Proces widzenia (13:35)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.5. Oko jako układ optyczny (18:56)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.4. Budowa oka (14:57)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.3. Narządy dodatkowe oka (6:39)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.2. narządy zmysłów człowieka (4:35)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 6.1. Wprowadzenie (2:06)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 5.5. Podsumowanie (3:06)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 5.4. Działanie układu autonomicznego (9:22)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 5.3. Układ przywspółczulny (6:18)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 5.2. Układ współczulny (10:17)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 7A i 7B (Bezkręgowce) - pdf
 • Kurs: "Fizjologia zwierząt" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

06-02-2017 12-02-2017

 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 5.1. Wprowadzenie (1:19)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.6. Podsumowanie (5:46)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.5. Pamięć (8:44)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.4. Uczenie się (6:06)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.3. Odruchy nabyte (13:07)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.2. Odruchy wrodzone (23:16)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 4.1. Wprowadzenie (1:42)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 3.4. Podsumowanie (2:27)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.7. Podsumowanie (8:36)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 6A i 6B (Fizjologia roślin) - pdf
 • Kurs: "Elementy botaniki" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE (Fizjologia roślin) - pdf
 • Kurs: "Zoologia. Strunowce" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

30-01-2017 05-02-2017

 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 3.3. Nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe (5:33)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 3.2. Budowa nerwu (10:28)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 3.1. Wprowadzenie (1:25)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.6. Ochrona i odżywianie OUN (19:25)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.5. Rdzeń kręgowy człowieka (9:25)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.4. Ośrodki kory mózgowej (10:59)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.3. Mózgowie człowieka (27:20)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.2. Układ nerwowy człowieka (7:45)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 2.1. Wprowadzenie (1:39)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.9. Internetowe zadania (5:33)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.8. Podsumowanie (5:16)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 5A i 5B (Rośliny zielone) - pdf

23-01-2017 29-01-2017

 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.6. Przewodnictwo w synapsach (19:47)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.5. Przewodzenie impulsów nerwowych (16:06)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 4A i 4B (Wirusy, bakterie, protisty i grzyby) - pdf

16-01-2017 22-01-2017

 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.4. Generowanie impulsów nerwowych (22:43)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.3. Stan polaryzacji spoczynkowej (16:07)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.2. Człowiek - reagowanie (9:23)
 • Kurs: "Człowiek - reagowanie" | 1.1. Wprowadzenie (3:03)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.8. Podsumowanie (6:46)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.3. Skurcz mięśnia - analiza poszerzona (18:39)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 3.5. Podsumowanie (4:08)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 3A i 3B (Histologia) - pdf
 • Kurs: "Histologia" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf
 • Kurs: "Zoologia. Bezkręgowce" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf

09-01-2017 15-01-2017

 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.7. Podsumowanie (3:32)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.6. Problem osteoporozy (12:05)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.5. Choroby związane z układem ruchu (3:20)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.4. Wady postawy i płaskostopie (7:50)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.3. Urazy mechaniczne (4:40)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.2. Ćwiczenia fizyczne (8:15)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 5.1. Wprowadzenie (1:29)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.7. Antagonizm pracy mięśni (11:39)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.6. Rodzaje skurczów (12:59)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.5. "Typy metaboliczne" mięśni (5:47)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.4. Skurcz mięśnia - energia (10:16)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.2. Skurcz mięśnia - analiza ogólna (16:37)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 4.1. Wprowadzenie (2:07)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 3.4. Budowa mięśnia szkieletowego (16:12)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 2.7. Podsumowanie (5:36)
 • Kurs: "16 Mgnień Matury" | Plan pracy do zestawu 2A i 2B (Cytologia) - pdf
 • Kurs: "Elementy botaniki" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE (Protisty i grzyby) - pdf

02-01-2017 08-01-2017

 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 3.3. Mięśnie szkieletowe człowieka (9:50)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 3.2. Budowa histologiczna mięśni (3:33)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 3.1. Wprowadzenie (1:31)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 2.6. Szkielet obręczy i szkielet kończyn (18:26)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 2.5. Klatka piersiowa (7:15)
 • Kurs: "Człowiek - ruch" | 2.4. Kręgosłup (17:14)
 • Kurs: "Wirusy i bakterie" | Zbiór wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE - pdf
  2016

 

2016


W 2016 roku kontynuowaliśmy publikowanie nowych wykładów w rozdzielczości full HD oraz modernizację starszych materiałów. W ciągu 12 miesięcy udostępniliśmy prawie 85 godzin wykładów do ponad 80 lekcji. Wprowadziliśmy też powtórkowy kurs: 16 Mgnień Matury - 192 zadania maturalne z analizą rozwiązań na wideo (ponad 21 godzin).

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Więcej informacji Tak, zgadzam się