Biologia 1 Zakres Podstawowy

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

„Biologia 1. Zakres podstawowy” jest multimedialnym odpowiednikiem szkolnego podręcznika biologii do klasy 1 nowego liceum i technikum (zakres podstawowy).

Biologię 1. Zakres podstawowy (po podstawówce) podzieliliśmy na trzy części odpowiadające działom podstawy programowej:

Część 1.

Obejmuje naukowe podstawy biologii. Tutaj między innymi będziemy mówić o naukach biologicznych, o obserwacjach biologicznych i doświadczeniach. Przedstawimy także budowę chemiczną organizmów: pierwiastki i związki chemiczne (w tym wodę, a także związki organiczne: węglowodany, lipidy, białka i kwasy nukleinowe).

Spis wykładów do lekcji:

1. Świat biologii (28 minut.)

2. Metody naukowe w biologii ( 29 minut).

3. Obserwacje biologiczne (32 minuty).

4. Pierwiastki: makro- i mikroelementy (27 minut).

5. Woda i sole mineralne (25 minut).

6. Węglowodany (sacharydy) (35 minut).

7. Lipidy (27 minut).

8. Białka (42 minuty).

9. Kwasy nukleinowe (43 minuty).

Część 2. (w przygotowaniu)

Zawierać będzie omówienie budowy komórki eukariotycznej (przede wszystkim komórki zwierzęcej) oraz charakterystykę podziałów komórkowych.

Spis wykładów do lekcji:

1o. Komórki eukariotyczne (27 minut.)

11. Błona komórkowa ( 25 minut).

12. Transport przez błony (22 minuty).

13. Jądro komórkowe (16 minut).

14. Składniki cytoplazmy (w przygotowaniu).

15. Cykl komórkowy i mitoza (w przygotowaniu).

16. Mejoza (w przygotowaniu).

Część 3. (w przygotowaniu)

Naszego podręcznika wideo przybliży Ci podstawy biochemii. Tutaj przedstawimy podstawowe kierunki przemian metabolicznych, budowę i działanie enzymów oraz proces oddychania komórkowego. Na koniec wskażemy także inne ważne procesy metaboliczne.

 

Informacje techniczne!

Aby korzystać z tych materiałów, należy zarejestrować się i wykupić dostęp w cenie 0 złotych (konieczne, żeby system przypisał dostęp dla konkretnego użytkownika). Po „zakupie” na belce górnej menu pojawi się pozycja „Panel kursowy”. Po jej kliknięciu zostaniesz przeniesiony do panelu kursowego

Uwaga: musisz mieć stały dostęp do Internetu (nie ma możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie).

Ważne! Od drugiego semestru zaczniemy dołączać elektroniczne testy, zatem będzie to wideo interaktywne.

Kurs znajdziesz tutaj:

Zostaw komentarz