Człowiek – odżywianie się

grafika wyróżniająca do kursu Człowiek - odżywianie się

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

Kolejny średniej długości kurs. Charakteryzujemy w nim budowę układu pokarmowego człowieka z podziałem na przewód pokarmowy i narządy dodatkowe. Dużo czasu poświęciliśmy dokładnej analizie trawienia, wchłaniania i transportu substancji pokarmowych. Wyjaśniamy też, jak działa nerwowa i hormonalna regulacji trawienia.

 


Kurs został podzielony na 6 lekcji. Łączny czas: 4 godziny i 21 minut (plus 50 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 69 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Składniki pokarmowe

Przedstawiamy człowieka jako wszystkożernego, stałocieplnego kręgowca. Wyjaśniamy, jakie znaczenie mają składniki pożywienia: cukry, białka, tłuszcze oraz woda i związki mineralne.

Lekcja 2. Budowa układu pokarmowego

Analizujemy budowę układu pokarmowego człowieka z uwzględnieniem podziału na przewód pokarmowy i narządy dodatkowe. Ich budowę przedstawiamy w kontekście pełnionych funkcji.

Lekcja 3. Trawienie, wchłanianie i transport

Przeprowadzamy dokładną analizę procesu trawienia, wchłaniania i transportu cukrów, białek i tłuszczów. Wyjaśniamy zawiłości nerwowej i hormonalnej regulacji trawienia.

Lekcja 4. Doświadczenia

Analizujemy przebieg dwóch szkolnych doświadczeń związanych z układem pokarmowym. Możemy więc ćwiczyć formułowanie problemów badawczych i hipotez.

Lekcja 5. Wybrane zagadnienia medyczne

Przedstawiamy wybrane problemy medyczne związane z układem pokarmowym i jego funkcjami. Między innymi analizujemy anoreksję, bulimię i chorobę wrzodową. Wyjaśniamy, czym jest metabolizm podstawowy i interpretujemy wskaźnik BMI.

Lekcja 6. Zaliczenie

Test zaliczeniowy

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: