Człowiek – regulacja hormonalna

grafika wyróżniająca do kursu Człowiek - regulacja hormonalna

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

Krótki, ale ze względu na złożone zależności między elementami, trudny kurs. Omawiamy w nim budowę układu dokrewnego (także komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe) oraz krok po kroku przedstawiamy gruczoły dokrewne i hormony. Rozwijamy charakterystykę działania hormonów na komórki docelowe, a także dokładnie wyjaśniamy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów.

Kurs został podzielony na 4 lekcje. Łączny czas wykładów: 3 godziny i 15 minut (plus 25 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 32 zadania CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Działanie hormonów

Przypominamy ideę sygnalizacji chemicznej i poszerzamy (w stosunku do kursu fizjologii zwierząt) analizę mechanizmu działania hormonów na komórki docelowe. Przedstawiamy biochemiczne podstawy podziału hormonów.

Lekcja 2. Przegląd hormonów

Omawiamy budowę układu dokrewnego: gruczoły ogólnoustrojowe, gruczoły mieszane, komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe. Omawiamy po kolei gruczoły dokrewne i ich hormony.

Lekcja 3. Regulacja wydzielania hormonów

Pokazujemy antagonistyczne działanie „par” hormonów. Wyjaśniamy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów, np. tworzymy działającą oś regulacyjną podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycową.

Lekcja 4. Wybrane problemy medyczne

Przedstawiamy wybrane aspekty zdrowotne związane z układem dokrewnym: nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych.

Lekcja 5. Zaliczenie

Zaliczenie: test (edycja – jesień 2018)

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: