Ekologia

grafika wyróżniająca do kursu Ekologia

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

Jeden z dłuższych, ale niezbyt trudnych kursów. Przedstawiamy w im ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Dokładniej analizujemy między innymi tolerancję ekologiczną, ekologię populacji, biocenoz (z interakcjami międzygatunkowymi) oraz ekosystemów. Nie pomijamy biomów oraz cykli biogeochemicznych.

 


Kurs został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas: 8 godzin i 14 minut (plus 45 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 107 zadań CKE.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Organizm i nisza ekologiczna

Przedstawiamy ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Analizujemy zależność między tolerancją ekologiczną a występowaniem organizmów. Przedstawiany grupy ekologiczne roślin w zależności od wymagań wodnych. Wyjaśniamy zjawisko termokliny.

Lekcja 2. Ekologia populacji

Przedstawiamy ekologię populacji. Analizujemy różne parametry populacji (m.in. liczebność, rozmieszczenie, strukturę wiekową i płciową). Sporo czasu poświęcamy na analizę dynamiki liczebności populacji, m.in. krzywe wzrostu liczebności. Wyjaśniamy przyczyny zmian tych parametrów i interpretujemy krzywe przeżywalności. Charakteryzujemy populację ludzką.

Lekcja 3. Ekologia biocenoz

Przedstawiamy ekologię biocenoz. Analizujemy interakcje międzygatunkowe antagonistyczne (m.in. konkurencję, drapieżnictwo i pasożytnictwo) oraz nieantagomistyczne (m.in. komensalizm, protokooperację i symbiozy). Badamy strukturę troficzną biocenoz (łańcuchy i sieci pokarmowe) oraz sukcesję ekologiczną pierwotną i wtórną.

Lekcja 4. Ekologia ekosystemów

Przedstawiamy ekologię ekosystemów. Analizujemy przepływ energii i obieg materii w różnych ekosystemach (m.in. piramidy ekologiczne: liczebności, biomasy i energii). Wyjaśniamy zawiłości produkcji i produktywności pierwotnej oraz wtórnej.

Lekcja 5. Biomy

Przedstawiamy zagadnienia ekologiczne związane z biomami. Charakteryzujemy różne biomy lądowe oraz krótko biomy wodne (z podziałem na jeziora i oceany).

Lekcja 6. Cykle biogeochemiczne pierwiastków

Przedstawiamy cykle biogeochemiczne węgla, azotu i fosforu. Analizujemy wielkie eksperymenty ekologiczne przeprowadzone w Ameryce Północnej.

Lekcja 7. Zaliczenie

Test 30 pytań.

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Wykaz bibliografii

  1. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Amrtin Raff, Keith Roberts, Podstawy biologii komórki, PWN Warszawa 2007,
  2. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson. Biologia. Wydawnictwo REBIS, Warszawa 2012,
  3. Michael Roberts, Michael Reiss, Grace Monger, Advanced biology. Nelson, 2000,
  4. Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin, Biologia. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007,
  5. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski, Botanika. Morfologia. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013,
  6. January Weiner, Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2008,
  7. Sławomir Zieliński, Waldemar Lewiński, Zarys ekologii. Gdynia 2003.

 

Kurs jest częścią pakietu: