Fizjologia zwierząt

grafika wyróżniająca do kursu Fizjologia zwierząt

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

Ważny kurs, w podręcznikach traktowany po macoszemu, w którym dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe zwierząt. Pojawia się tutaj dużo trudnych elementów nominalnie wykraczających poza zakres omawiany w szkole, ale uznaliśmy, że warto je przedstawić.

 


Kurs został podzielony na 10 lekcji. Łączny czas: 14 godzin i 11 minut (plus 60 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 53 zadania CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Powłoka ciała zwierząt

Przedstawiamy cechy konstrukcyjne (m.in. budowa szkieletu) i zadania powłoki ciała: gąbek, parzydełkowców, „robaków”, stawonogów, mięczaków, a nawet szkarłupni. Przechodzimy do analizy powłoki ciała strunowców niższych i kręgowców. Przedstawiamy wytwory naskórka i skóry właściwej. Porównujemy powłokę ciała bezkręgowca i kręgowca.

Lekcja 2. Ruch

Analizujemy zjawisko ruchu (ruchy bez lokomocji i ruchy lokomocyjne). Wyjaśniamy mechanizmy ruchu na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu mięśniowego. Przedstawiamy lokomocję parzydełkowców, „robaków”, stawonogów i mięczaków. Następnie – strunowców niższych i kręgowców (wodnych i lądowych). Jako ciekawostkę analizujemy nawet lokomocję szkarłupni.

Lekcja 3. Odżywianie się

Przedstawiamy sposoby odżywiania się zwierząt z uwzględnieniem zróżnicowania biologicznego (główne grupy bezkręgowców i strunowców). Wykazujemy podobieństwa i różnice w sposobach trawienia pokarmu.

Lekcja 4. Wymiana gazowa

Wprowadzamy pojęcie wymiany gazowej jako dyfuzji. Określamy i porównujemy warunki wymiany gazowej w wodzie i na lądzie. Przedstawiamy różne układy oddechowe. Analizujemy wymianę gazową zwierząt wodnych i lądowych (główne grupy bezkręgowców i strunowców).

Lekcja 5. Krążenie

Przedstawiamy krążenie jako formę dalekiego transportu. Określamy funkcje układu krążenia. Pokazujemy różne pompy (serca) i rury (naczynia). Wyjaśniamy, na czym polega rola różnych barwników oddechowych. Budujemy układy krążenia: otwarty i zamknięty. Analizujemy krążenie u bezkręgowców i kręgowców.

Lekcja 6. Osmoregulacja i wydalanie

Wprowadzamy rozróżnienie osmoregulacji i wydalania. Dzielimy zwierzęta na osmoregulujące i osmokonformistyczne. Wskazujemy funkcje układu wydalniczego ze szczególnym uwzględnieniem homeostazy wodno-mineralnej. Analizujemy osmoregulację i usuwanie metabolitów azotowych. Przedstawiamy cechy budowy i działanie narządów wydalniczych bezkręgowców i strunowców.

Lekcja 7. Regulacja nerwowa

Analizę regulacji nerwowej zaczynamy od teorii sterowania i wyjaśnienia, na czym polega sterowanie u zwierząt. Przedstawiamy budowę i funkcjonowanie receptorów. Klasyfikujemy receptory (m.in. eksteroreceptory i interoreceptory). Budujemy układ nerwowy i definiujemy, czym jest reagowanie. Analizujemy zróżnicowanie układu nerwowego bezkręgowców i strunowców.

Lekcja 8. Regulacja hormonalna

Analizę regulacji hormonalnej zaczynamy od podstaw sygnalizacji chemicznej i transdukcji sygnałów. Śledzimy ogólny mechanizm działania hormonów steroidowych i niesteroidowych. Przedstawiamy kontrolę linienia u owadów (m.in. ekdyzon).

Lekcja 9. Rozmnażanie się i rozwój

Przypominamy podstawowe sposoby rozmnażania się. Analizujemy różne formy rozmnażania się bezpłciowego oraz płciowego. Śledzimy ontogenezę zwierzęcia. Rozszerzamy pojęcia: pierwouste i wtórouste. Wykazujemy zależność rodzaju jaja (alecytalne, oligolecytalne, mezolecytalne i polilecytalne) i embriogenezy (typy bruzdkowania, gastrulacji).

Lekcja 10. Zaliczenie

Kurs fizjologii zwierząt zawiera dużo informacji, które ułatwią poznawanie tajników fizjologii człowieka (nasz organizm działa przecież tak, jak organizm innych ssaków). Kolejną zaletą jest integrowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu zoologii. Kurs staje się więc okazją do stopniowego poznawania skomplikowanych procesów życiowych, które w wariancie „pamięciowym” są niemożliwe do opanowania.

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: