Prokarionty

grafika wyróżniająca do kursu Prokarionty

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

W kursie przedstawiamy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się, rozmnażanie oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Kurs został podzielony na 4 lekcje. Aktualny łączny czas: 2 godziny i 32 minuty (plus 30 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 14 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet

Lekcja 1. Prokarionty. Przedstawiamy diagnozę ogólną prokariontów. Następnie omawiamy budowę komórek, formy morfologiczne i wybrane czynności życiowe bakterii (odżywianie się, oddychanie i ruch).

Lekcja 2. Analizujemy sposoby rozmnażania się bakterii. Rozmnażanie bezpłciowe: podział prosty komórki, fragmentacja nici oraz endospory i akinety (wyjaśniamy także, dlaczego formalnie nie jest to rozmnażanie się). Przedstawiamy przebieg i znaczenie procesów paraseksualnych: koniugacji, transformacji i transdukcji. Wyjaśniamy czym jest poziomy transfer genów.

Lekcja 3. Dokonujemy przeglądu prokariontów, z uwzględnieniem podziału na eubakterie i archeany (na tle cech eukariontów!) oraz oceniamy ich znaczenie (m.in. w krążeniu materii w przyrodzie i dla człowieka). Wyjaśniamy na czym polega metoda Grama i jakie ma znaczenie.

Lekcja 4. Zaliczenie w formie testu 21 pytań (edycja – jesień 2018).

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo

Kurs jest częścią pakietu: