Protisty

grafika wyróżniająca do kursu Protisty

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

W kolejnym kursie „systematycznym” charakteryzujemy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli.

 


Kurs został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas wykładów: 5 godzin4 minuty.
Do kursu dołączyliśmy 10 zadań CKE (edycja – jesień 2018) oraz plany pracy: maksymalny i zoptymalizowany.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Protisty

Poznajemy świat protistów. Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów ze szczególnym uwzględnieniem poziomów organizacji (jednokomórkowcekomórczakikolonieplechy nitkowateplechy nibytkankoweplechy tkankowe) i analizą sposobów rozmnażania się (mejoza postgamiczna u haplontów i pregamiczna u diplontów, przemiana pokoleń izomorficzna i anizomorficznapodział podłużny komórkifragmentacja plechyzarodniki z podziałem na zoospory i aplanospory).

Zobacz przykładowy fragment lekcji

Lekcja 2. Protisty roślinopodobne

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów roślinnych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Dużo uwagi poświęciliśmy tu budowie eugleny oraz cyklom rozwojowym głównych grup protistów roślinopodobnych.

Lekcja 3. Przegląd protistów roślinopodobnych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów roślinopodobnych wymieniane w podręczniku. Bonusem jest nowoczesne ujęcie – przydział do supergrup: ExcavataStramenopiles i Alveolata.

Lekcja 4. Protisty zwierzęce

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów zwierzęcych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Szczególny nacisk położyliśmy na odżywianie i rozmnażanie się (m.in. podział poprzeczny komórkikoniugacja u orzęsków oraz dokładna analiza skomplikowanego cyklu rozwojowego zarodźca malarii). Dla entuzjastów „wchodzimy” nawet na poziom wyjaśnienia, czym jest schizogonia i sporogonia.

Lekcja 5. Przegląd protistów zwierzęcych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów zwierzęcych wymieniane w podręczniku z uwzględnieniem nowoczesnego ujęcia – przydziału do supergrup: ExcavataAlveolataRhizaria Amoebozoa.

Lekcja 6. Obserwacje mikroskopowe

Hodowla sianowa pantofelków i obserwacje mikroskopowe – w przygotowaniu.

Lekcja 7. Protisty grzybopodobne

Charakteryzujemy krótko budowę i czynności życiowych protistów grzybopodobnych z uwzględnieniem cech specyficznych.

Lekcja 8. Powtórki i zaliczenie

Proponujemy Ci rozwiązanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 30 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 50 minut.

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: