Wirusy

grafika wyróżniająca do kursu Wirusy

Darmowy

Includes lifetime access

Opis kursu

W tym stosunkowo krótkim kursie zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów i innych bezkomórkowych czynników infekcyjnych: wiroidów oraz prionów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

zrzut ekranu z kursu Wirusy lekcja 1

 

Kurs w wersji 2. został podzielony na 5 lekcji. Łączny (aktualny) czas: 2 godziny i 33 minuty (plus 25 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 15 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Wirusy

Przedstawiamy historię odkrycia wirusów. Wyjaśniamy, czym jest wirion. Charakteryzujemy formy morfologiczne i budowę wirusów oraz ich pochodzenie (hipotezy). Dokonujemy krótkiego przeglądu wirusów (pomocniczo wprowadzamy klasyfikację Baltimore’a).

Lekcja 2. Namnażanie wirusów

Omawiamy namnażanie wirusów. Wskazujemy jego cechy ogólne i wyróżniamy umowne etapy cyklu namnażania wirusa: adsorpcję i penetrację (zdarzenia wczesne), replikację i syntezę białek (zdarzenia biochemiczne) oraz składanie i elucję (zdarzenia późne). Omawiamy cykl lityczny (faga T) i cykl lizogeniczny (faga lambda) oraz cztery przykłady wirusów atakujących komórki eukariotyczne. Jako ciekawostkę rozwijamy wątek zróżnicowania strategii wnikania (ataku) i uwalniania.

zrzut ekranu z drugiej lekcji kursu Wirusy

 

Lekcja 3. Wybrane problemy medyczne

Pokazujemy, jak duże znaczenie dla zdrowia i życia człowieka mają wirusy. Przedstawiamy drogi i wrota zakażenia. Analizujemy trzy groźne choroby wirusowe: grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B i AIDS. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy też poszerzone analizy budowy oraz namnażania wirusów, które te trzy choroby wywołują.

zrzut ekranu z lekcji 3 na temat wirusa hiv - cykl wirusa

Lekcja 4. Wiroidy i priony

Wyjaśniamy czym są wiroidy i priony. Omawiamy przykłady chorób wywoływanych przez priony.

Lekcja 5. Test zaliczeniowy

Proponujemy Ci elektroniczny test zaliczeniowy.

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: