Cytologia na maxa – nowy e-podręcznik

Stała sedymentacji? Corssing over? A może ubikwitynozależny system degradacji białek? Brzmi groźnie? Nie musi, ponieważ mamy świetny kurs: Cytologia 4L, w którym wyjaśniliśmy i opisaliśmy wszystkie struktury komórkowe oraz przeanalizowaliśmy wszystkie procesy komórkowe, których znajomość jest wymagana w 1. klasie szkoły średniej. A teraz dodatkowo opracowujemy nową, całkowicie zmienioną wersję autorskiego e-podręcznika “Cytologia na maxa”. Będzie ona zawierała opracowania lekcji kursu oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę i karty pracy. Podobnie jak inne e-podręczniki (np. “Metabolizm na maxa:”) nowe opracowanie udostępnimy dla użytkowników z aktywnym dostępem do kursu bez dodatkowych opłat.

Charakterystyka e-podręcznika “Cytologia na maxa”.

  • E-book został podzielony na 13 rozdziałów tworzących logiczny i czytelny układ treści. Ma 75 stron, a to już pełnoprawna książka.
  • Poszczególne rozdziały zawierają: plan pracy, szczegółowe cele (co powinieneś umieć po lekcji) oraz listę ważnych pojęć i zagadnień. Dzięki temu będziesz mógł/mogła dokładnie zaplanować swoją naukę. Na stronie kursu znajdziesz też dołączone do lekcji minitesty i zadania maturalne, które pozwolą Ci sprawdzić opanowanie wiedzy.
  • Ponadto każdy rozdział e-podręcznika zawiera streszczenie wykładu plus materiały poszerzające (zostały one oznaczone specjalną ikoną żarówki), definicje oraz przykłady (mnóstwo).
  • E-book zawiera analizę wszystkich wymaganych w klasie 1. procesów komórkowych (np. mechanizmy transportu przez błonę komórkową, charakterystykę egzocytozy, opis mechanizmu ruchu cytoplazmy i wici, charakterystykę mitozy, mejozy i amitozy itd.). Zostały one przedstawione krok po kroku (bardzo dużo czasu poświęciliśmy na wprowadzenia do poszczególnych zagadnień, ponieważ mamy świadomość, że w szkole podstawowej takich zagadnień się nie omawia). Zagadnienia z podstawy programowej, które nie będą wymagane na maturze w 2023 r. i w 2024 r. zostaną specjalnie oznaczone (dla ułatwienia przygotowań i nauki).
  • Nowa wersja e-podręcznika zawiera nie tylko liczne rysunki i schematy, ale także dziesiątki najwyższej klasy mikrofotografii wykonanych przy użyciu mikroskopu świetlnego (większość wykonana została przez Pana Jana) i mikroskopu elektronowego. Jest to związane z wymaganiami nowej podstawy programowej (“uczeń rozpoznaje elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie”, “dokonuje obserwacji mikroskopowych” itd). To potężna zmiana, która wymaga odpowiedniego przygotowania się.
  • Wiele rycin i mikrofotografii dodatkowo pełni funkcję ćwiczeniową – trzeba je będzie uzupełnić. Służą temu polecenia zamieszczone pod rycinami/schematami/mikrofotografiami. To nie są trudne zadania, tak więc jeśli nie spałeś/spałaś na wykładzie, nie będziesz miał/miała żadnego problemu z ich rozwiązaniem/uzupełnieniem.
  • Ponadto nowy e-podręcznik zawierać będzie również karty pracy (oznakowane specjalną ikoną).
  • Po wydrukowaniu i uzupełnieniu nasz e-book będzie pełnić funkcję szkolnego podręcznika (całkowicie go zastępuje!) i zeszytu ćwiczeń w jednym.
Grafika pokazująca różnicę między starym ebookiem, a nowym
Porównanie starej (u góry) i nowej (na dole) wersji

E-podręcznik jest już dostępny w kursie: Cytologia 4L (poszczególne pliki znajdują się w materiałach do lekcji). Trwa niewielka aktualizacja wykładów kursu. Wymiana klipów będzie realizowana w ten sposób, że nowe lekcje stopniowo będą zastępowały “stare”. Informacje o postępach prac zmieścimy na TABLICY.

Kurs: Cytologia 4L jest przeznaczony do samodzielnej nauki (także do nauczania odwróconego). To pełnowymiarowe lekcje, które możesz zrealizować według własnego harmonogramu albo równolegle z materiałem realizowanym w szkole. Nasza propozycja umożliwi Ci zgłębianie tajników biologii w spokojnym tempie i w komfortowych domowych warunkach. Naukę z nami najlepiej zacząć już w pierwszej klasie – stopniowo, bez stresu i… dużych kosztów. Naprawdę warto!

Kurs jest również dostępny w pakiecie Biologia 1. Zakres rozszerzony dla 1. klasy 4-letniego LO oraz w pakiecie Teraz Biologia 1-4, obejmującym wszystkie kursy (działy) wymagane w podstawie programowej dla 4-letniego LO.

Podobne wpisy

Komentarze