grafika wyróżniająca do kursu Wirusy

W tym stosunkowo krótkim kursie zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów i innych bezkomórkowych czynników infekcyjnych: wiroidów oraz prionów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy

Więcej

grafika wyróżniająca do kursu Prokarionty

W kursie przedstawiamy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się, rozmnażanie oraz znaczenie w przyrodzie

Więcej

grafika wyróżniająca do kursu Grzyby

W tym krótkim kursie przedstawiamy budowę, czynności życiowe oraz znaczenie grzybów. Szczególny nacisk położyliśmy na specyficzne sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie

Więcej

grafika wyróżniająca do kursu Protisty

W kolejnym kursie „systematycznym” charakteryzujemy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli.
 

Kurs został podzielony na 7 lekcji

Więcej

grafika wyróżniająca do kursu Rośliny

Ze względów formalnych jest to długi kurs z dużą ilością informacji. Przedstawiamy w nim analizę budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych oraz roślin telomowych. Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

Więcej

grafika wyróżniająca do kursu Bezkręgowce

Kolejny długi kurs z dużą ilością informacji. Przedstawiamy w nim analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie tradycyjnie rozumianych bezkręgowców. Nacisk położyliśmy na specyficzne

Więcej

Back to top