Pakiet Teraz Biologia zawiera wszystkie kursy biologii obejmujące zakres materiału zgodnie z wymogami podstawy programowej dla IV etapu kształcenia (w przypadku wielu wykładów omawiane zagadnienia zostały trochę rozszerzone, by umożliwić pełne zrozumienie danego zagadnienia). Obecny skład pakietu można sprawdzić tutaj.

Back to top