Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

Nowy kurs: Fizjologia roślin

Październik 16 - Listopad 10

Kurs: Fizjologia roślin

Autor: Waldemar Lewiński

Współautorzy: Jacek Balerstet, Jan Prokop

W październiku rozpoczynamy publikację krótkiego kursu, który ma szczególne znaczenie – dla egzaminatorów CKE zagadnienia związane z funkcjonowaniem roślin są bowiem ulubionym źródłem zadań maturalnych. Kurs fizjologii roślin podzielimy na cztery lekcje. Każda standardowo składać się będzie z części wykładowej oraz przydzielonych zadań maturalnych CKE. Częścią kursu będzie także zestaw 15 zadań CKE, które wytypowaliśmy do sprawdzianu końcowego.

Pierwszą lekcję kursu poświęcimy gospodarce wodnej roślin i transportowi substancji w roślinach:

  • przypomnimy rolę wody w życiu roślin,
  • wyjaśnimy czym jest potencjał wody i jaki jest mechanizm pobierania oraz transportu wody (transport poziomy i transport pionowy, mechanizm czynny i mechanizm bierny),
  • przedstawimy sposoby regulacji ilości wody w roślinie: transpirację szparkową z mechanizmem zamykania i otwierania aparatów szparkowych oraz transpirację kutykularną. Przybliżymy pojęcie więdnięcia,
  • wytłumaczymy na czym polega daleki transport substancji odżywczych z uwzględnieniem mechanizmu załadunku i rozładunku łyka.

Drugą lekcję kursu poświęcimy ontogenezie rośliny okrytonasiennej:

  • przypomnimy czym jest wzrost i rozwój w ontogenezie rośliny; przedstawimy trzy stadia życiowe: wegetatywne, generatywne oraz starzenie się i obumieranie,
  • poddamy analizie etapy stadium wegetatywnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwitnienia (z fotoperiodem) i owocowania.

Trzecią lekcję kursu poświęcimy regulatorom wzrostu i rozwoju:

  • wymienimy i scharakteryzujemy fotohormony (auksyny, gibereliny, cytokininy) jako endogenne regulatory wzrostu i rozwoju, endogenne inhibitory na przykładzie kwasu abscyzynowego oraz etylen.

Czwartą lekcję kursu poświęcimy reakcjom roślin na bodźce:

  • wymienimy i scharakteryzujemy różne reakcje ruchowe: tropizmy i nastie,

Ponadto w kursie przedstawimy i poddamy analizie przebieg przykładowych doświadczeń naukowych z zakresu fizjologii roślin.

Przygotowujesz się do lekcji lub do matury? Nie zwlekaj, wykup subskrypcję już dzisiaj i ucz się z najlepszymi w naszej Multimedialnej Akademii Biologii!

Szczegóły

Start:
Październik 16
Koniec:
Listopad 10

Dodaj komentarz

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Jeśli wiesz o co chodzi i się zgadzasz kliknij "Akceptuję". Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji kliknij: Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close