• Na adres subskrypcje@terazwiedza.pl prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące subskrypcji. Jeśli sprawa dotyczy aktywnej subskrypcji, prosimy podać jej numer.

 Prosimy o podanie w treści wiadomości loginu użytkownika.