Naukowe podstawy biologii

Kurs podstaw biologii

Dostępne są już lekcje: 1 (kompletna), oraz 7 i 9 (prawie całe).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński

Współautorzy: Jan Prokop i Jacek Balerstet

Kurs przedstawiający naukowe podstawy biologii można uznać za wprowadzający do naszej Multimedialnej Akademii Biologii. Rozpoczynamy od ogólnego przypomnienia cech życia. Znacznie więcej czasu poświęcamy potem na omówienie chemicznych aspektów życia: od atomów przez związki nieorganiczne do wielkich cząsteczek organicznych. Kurs kończymy wprowadzeniem do systematyki, w tym taksonomii. Wykłady zostały podzielone na 9 umownych lekcji. UWAGA: Lekcja 1, 2, 7 i 9 są tzw. lekcjami otwartymi! Aktualny czas trwania wykładów: 2 godziny i 54 minuty. W kursie: Naukowe podstawy biologii
 • przypominamy podstawowe cechy układów żywych (m.in. komórkową budowę organizmów, wzrost i rozwój czy rozmnażanie się),
 • przedstawiamy biologiczne poziomy organizacji: od atomu do biosfery,
 • wyjaśniamy zasady i znaczenie naukowego podejścia do biologii (m.in. logiczne myślenie i falsyfikowanie wyników),
 • przedstawiamy i analizujemy przebieg obserwacji i doświadczeń naukowych; przechodzimy od hipotezy do teorii,
 • przypominamy podstawy chemii i fizyki: definiujemy pojęcie pierwiastka i analizujemy budowę atomów, (m.in. powłoki elektronowe walencyjne). Przybliżamy pojęcie izotopów i ich rolę w biologi i medycynie. Rozszerzamy klasyfikację pierwiastków biogennych, makroelementów i mikroelementów,
 • omawiamy tworzenie i rozpad wiązań chemicznych (kowalencyjnych, kowalencyjnych polarnych, jonowych, wiązań wodorowych i sił van der Waalsa) oraz ich rolę w organizmach. Przypominamy podstawowe typy reakcji chemicznych. Wskazujemy grupy funkcyjne ważne z punktu widzenia biologów,
 • wyjaśniamy dlaczego woda jest tak ważną substancją nieorganiczną, m.in. polarną budowę, ciepło właściwe, zmianę stanów skupienia,
 • przypominamy budowę, ogólną reakcję syntezy i rozpadu, właściwości oraz występowanie i znaczenie węglowodanów (monosacharydów, oligosacharydów i polisacharydów),
 • przedstawiamy budowę, ogólną reakcję syntezy i rozpadu, właściwości oraz występowanie i znaczenie lipidów (prostych, złożonych i izoprenowych),
 • przedstawiamy budowę, ogólną reakcję syntezy i rozpadu, właściwości oraz występowanie i znaczenie peptydów oraz białek,
 • wprowadzamy podstawy systematyki, m.in. nazewnictwo binominalne, jednostki taksonomiczne. Wprowadzamy pojęcie taksonu monofiletycznego, parafiletycznego i polifiletycznego.
Zawartość tego kursu jest dostępna tylko dla subskrybentów.
Autor kursu

Waldemar Lewiński

Nauczyciel, korepetytor i jednocześnie autor m.in. słynnej serii książek dla kandydatów na uniwersytety medyczne i przyrodnicze. Łącznie napisał ponad 40 książek przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Wychowawca wielu olimpijczyków. Uczniowie nazwali go "Mistrzem Biochemików". Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Filipa Kallimacha, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji przez redakcję Magazynu Literackiego „Książki”. Pasjonat biologii i... rowerów, szczególnie górskich.

Lekcje