Lekcja 1, Zagadnienie 1

1.1. Plan działania

28 listopada 2022
Postęp lekcji
Ukończono 0%

COŚ NA POCZĄTEK

Przypominamy cztery podstawowe zasady rozwiązywania zadań (wzorowane na zasadach stworzonych przez wybitnego węgierskiego matematyka George’a Polya):

Zasada 1. Przeczytać i zrozumieć zadanie – trzeba wiedzieć, co jest zadane (co trzeba znaleźć, nazwać, obliczyć lub wykazać).

Zasada 2. Starannie rozwiązać zadanie. Trzeba przy tym treść zadania odnieść do znanych sobie faktów i twierdzeń.

Zasada 3. Sprawdzić rozwiązanie i ponownie je przeanalizować (jeśli starczy czasu).

Zasada 4. Rozwiązać wszystkie zadania, nawet jeśli miałby to być przysłowiowy totolotek.

Ważne! Każdy plan działania opisuje jeden tydzień pracy. Jeśli masz więcej lub mniej czasu po prostu “przelicz” i zaadoptuj plan do swoich potrzeb.

PLAN DZIAŁANIA: TYDZIEŃ 1 – PODSTAWY BIOLOGII

 1. W tym tygodniu powtarzasz zagadnienia z naukowych podstaw biologii. Jak? Możesz skorzystać z naszej listy zagadnień, które obowiązkowo musisz znać. Możesz ją rozszerzyć o bardziej szczegółowe informacje, np. z Twoich notatek.
 2. W jaki sposób robić powtórki? Najlepiej wydrukuj sobie listę i zapisuj odpowiedzi, jak na sprawdzianie. Nie korzystaj z notatek ani innych źródeł. Sprawdź, czy faktycznie znasz dane zagadnienia. Warto tłumaczyć zagadnienia sobie (lub komuś, jeśli będzie chciał słuchać) na głos. Tylko odtworzenie danego zagadnienia z pamięci (nie recytowanie formułek!!!) daje gwarancje, że faktycznie je rozumiesz. Gdy tylko jest to możliwe rysuj. W tym tygodniu np. cząsteczkę wody, struktury białek, powstawanie wiązań, itp.
 3. Ćwicz swoją wiedzę w praktyce. Od poniedziałku do soboty rozwiązuj po jednej parze zadań maturalnych (pary zadań 1-6; ćwiczenie strategii jakościowej). Dokładnie sprawdź swoje odpowiedzi, przeanalizuj je i zapisz uwagi. Sprawdzenie tylko poprawności odpowiedzi niewiele wnosi, musisz rozumieć, dlaczego to jest poprawna odpowiedź. Stąd zalecamy porównanie twoich odpowiedzi z naszą analizą na wideo.
 4. Sprawdź, czy potrafisz wyjaśnić pojęcia, które zawarliśmy na końcu.

Do dzieła!!!

ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA

 • Podział pierwiastków na makro- i mikroelementy, ich znaczenie i przykładowe objawy ich niedoborów u roślin i zwierząt (w tym człowieka).
 • Rodzaje wiązań chemicznych, w jaki sposób powstają i w jakich związkach chemicznych występują.
 • Wzór strukturalny cząsteczki wody, typ wiązania chemicznego występującego między atomami tlenu a wodoru.
 • Właściwości chemiczne i fizyczne wody oraz ich znaczenie biologiczne.
 • Kryteria podziału i klasyfikacja związków chemicznych (np. nieorganiczne – organiczne i inne).
 • Węglowodany (cukry, sacharydy) – klasyfikacja wg liczby atomów i grup funkcyjnych (cukry proste); jako biopolimery, podział ze względu na funkcje biologiczne, (przykłady, wzory sumaryczne i strukturalne).
 • Lipidypodział lipidów, budowa chemiczna, właściwości i znaczenie biologiczne.
 • Białka – budowa, rodzaje, struktura, funkcje biologiczne.
 • Powstawanie wiązań: O-glikozydowego, peptydowego (narysuj, omów).
 • Systematyka i taksonomia. Rodzaje taksonów. Nazewnictwo naukowe (nomenklatura binominalna). Hierarchiczność w systematyce. Drzewo filogenetyczne. Klad. Systemy sztuczne i naturalne.

WAŻNE POJĘCIA

ADHEZJA, KOHEZJA, ELEKTROUJEMNOŚĆ (SKALA PAULINGA), GATUNEK, KLAD, KONDENSACJA, HYDROLIZA, MAKROELEMENTY, MIKROELEMENTY, NOMENKLATURA BINOMINALNA (NAZEWNICTWO DWUCZŁONOWE), POLIPEPTYD, POLISACHARYD, SYSTEMY SZTUCZNE I NATURALNE, TAKSON MONOFILETYCZNY, PARAFILETYCZNY I POLIFILETYCZNY,WIĄZANIE CHEMICZNE: KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, JONOWE, WIĄZANIE ESTROWE, WIĄZANIE PEPTYDOWE, ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA MIKROSKOPU