Test 1 z 14

1.4. Minitest

22 września 2021

Liczba pytań – 8. Czas – 12 minut. Liczba podejść – 3. Próg zaliczenia – 51%

Możesz łatwo zdobyć 8 punktów i zaliczenie lekcji! Powodzenia