Człowiek – układ narządów ruchu (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 4 godziny i 33 minut. Poziom trudności: II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Średniej długości kurs, w którym charakteryzujemy układ narządów ruchu człowieka z podziałem na część bierną (układ szkieletowy) i część czynną (układ mięśniowy). Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy skurczom mięśni (przedstawiamy analizę ogólną i poszerzoną).

Kurs zawiera 5 lekcji wykładowych. Łączny czas: 4 godziny i 34 minut (plus czas na test zaliczeniowy i na rozwiązanie zadań).
Do kursu dołączyliśmy 42 zadania CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Układ narządów ruchu człowieka

Przedstawiamy budowę układu narządów ruchu człowieka z podziałem na część bierną (układ szkieletowy) i część czynną (układ mięśniowy).

Lekcja 2. Elementy szkieletu

Pokazujemy organizację, elementy składowe i funkcje obu systemów. Przypominamy i poszerzamy informacje o budowie kości. Wyjaśniamy, jak powstają i czym różnią się połączenia ścisłe oraz ruchome. Podajemy przykłady połączeń ścisłych i ruchomych (6 różnych stawów). Poddajemy analizie zakres ruchomości stawów (4 animacje). Przeprowadzamy analizę elementów szkieletu: czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyny górnej, obręczy miednicznej i kończyny dolnej (wykorzystaliśmy 3 animacje).

Lekcja 3. Układ mięśniowy

Przedstawiamy budowę morfologiczną i anatomiczną mięśnia szkieletowego (od brzuśca do sarkomeru). Dokonujemy uproszczonej analizy mięśni szkieletowych człowieka: głowy i szyi, tułowia, kończyny górnej i kończyny dolnej.

Lekcja 4. Praca mięśni szkieletowych

Budujemy działającą dźwignię (poruszaną mięśniami antagonistycznymi). Przedstawiamy biochemiczne i biomechaniczne podłoże skurczu mięśnia szkieletowego (dwa poziomy analizy: podstawowy i poszerzony z oddziaływaniami między miozyną i aktyną). Charakteryzujemy sposoby dostarczania paliwa do mięśni i usuwania z niego metabolitów. Wyjaśniamy różnice między skurczem izometrycznym, izotonicznym i fizjologicznym.

Lekcja 5. Wybrane problemy medyczne

Przedstawiamy problemy zdrowotne związane z układem narządów ruchu, m.in. skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie i osteoporozę.

6. Test zaliczeniowy

25 pytań. Limit czasu: 45 minut. Liczba prób: 3.

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+2114 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 5 Lekcji
  • 33 Zagadnień
  • 1 Test