Człowiek – układ hormonalny (4L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 3 godz. 14 min. Poziom trudności: II-III.

· 30 stycznia 2020

Człowiek – układ hormonalny, to krótki, ale ze względu na złożone zależności między elementami, trudny kurs. Omawiamy w nim budowę układu dokrewnego (także komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe) oraz krok po kroku przedstawiamy gruczoły dokrewne i hormony. Rozwijamy charakterystykę działania hormonów na komórki docelowe, a także dokładnie wyjaśniamy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów.

Kurs został podzielony na 4 lekcje wykładowe. Łączny czas wykładów: 3 godz. 14 min. (plus 25 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy: 45 zadania maturalne CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Działanie hormonów

Przypominamy ideę sygnalizacji chemicznej i poszerzamy (w stosunku do kursu: Fizjologia zwierząt) analizę mechanizmu działania hormonów na komórki docelowe. Przedstawiamy biochemiczne podstawy podziału hormonów.

Lekcja 2. Przegląd hormonów

Omawiamy budowę układu dokrewnego: gruczoły ogólnoustrojowe, gruczoły mieszane, komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe. Omawiamy po kolei gruczoły dokrewne i ich hormony.

Lekcja 3. Regulacja wydzielania hormonów

Pokazujemy antagonistyczne działanie „par” hormonów. Wyjaśniamy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów, np. tworzymy działającą oś regulacyjną podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycową.

Lekcja 4. Wybrane problemy medyczne

Przedstawiamy wybrane aspekty zdrowotne związane z układem dokrewnym: nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych.

Lekcja 5. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 14 pytań. Czas na rozwiązanie: 25 min. (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Kurs jest dostępny również w pakiecie kursów:

Klasa 3 – Biologia zakres rozszerzony


Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

+558 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 4 Lekcji
  • 29 Zagadnień
  • 1 Test