Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 9 godz. Poziom trudności: II-III.

· 30 stycznia 2020

Jeden z dłuższych i trudniejszych kursów o człowieku. Charakteryzujemy w nim budowę układu nerwowego z podziałem na część centralną i obwodową. Dokładnie analizujemy przekaz impulsów nerwowych, odruchy oraz działanie autonomicznego układu nerwowego. Nie zapomnieliśmy o poszerzonej analizie budowy i działania narządów zmysłów.

Kurs został podzielony na 9 lekcji wykładowych. Łączny czas wykładów: 9 godz. (plus 35 min. na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy: 57 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Praca neuronów

Przypominamy istotę przewodnictwa nerwowego. Wytwarzamy potencjał spoczynkowy, a następnie potencjał czynnościowy (analiza poszerzona w stosunku do kursu fizjologii zwierząt). Śledzimy falę depolaryzacyjną oraz przekaz synaptyczny. Wykorzystujemy różne potencjały postsynaptyczne do integracji sygnałów nerwowych.

Lekcja 2. Ośrodkowy układ nerwowy

Przedstawiamy budowę ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego). Dokładamy płyn mózgowo-rdzeniowy i opony (nie samochodowe!)

Lekcja 3. Obwodowy układ nerwowy

Charakteryzujemy obwodowy układ nerwowy ze szczególną uwagą przyglądając się nerwom (czaszkowym i rdzeniowym).

Lekcja 4. Odruchy, uczenie się i pamięć

Omawiamy odruchy (bezwarunkowe i warunkowe), uczenie się i pamięć.

Lekcja 5. Autonomiczny układ nerwowy

Wydzielamy autonomiczny układ nerwowy i pokazujemy na co stać jego części: sympatyczną i parasympatyczną.

Lekcja 6. Narząd wzroku – oko

Charakteryzujemy budowę i pracę oka – narządu wzroku. Przedstawiamy komórki światłoczułe siatkówki (pręciki i czopki) i tłumaczymy ogólnie teorię trójchromatyczną (Younga-Helmholtza). Wyjaśniamy ogniskowanie obrazu na siatkówce.

Lekcja 7. Narząd słuchu i równowagi

Charakteryzujemy budowę i pracę ucha – narządu słuchu i równowagi. Szczególną uwagę zwracamy na narząd Cortiego i kanały półkoliste.

Lekcja 8. Narządy czucia chemicznego – nos i język

Charakteryzujemy budowę i pracę narządów czucia chemicznego – węchu i smaku.

Lekcja 9. Wybrane problemy medyczne

Przedstawiamy najważniejsze problemy medyczne związane z układem nerwowym i narządami zmysłów, m.in. stres, depresję i wady wzroku.

Lekcja 10. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 22 pytania. Czas na rozwiązanie: 35 min. (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursu, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika – wyłącznie do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+2370 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 9 Lekcji
  • 59 Zagadnień
  • 1 Test