Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 9 godzin. Poziom trudności: II-III.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Jeden z dłuższych i trudniejszych kursów o człowieku. Charakteryzujemy w nim budowę układu nerwowego z podziałem na część centralną i obwodową. Dokładnie analizujemy przekaz impulsów nerwowych, odruchy oraz działanie autonomicznego układu nerwowego. Nie zapomnieliśmy o poszerzonej analizie budowy i działania narządów zmysłów.

Kurs został podzielony na 10 lekcji. Łączny czas wykładów: 9 godzin (plus 35 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 42 zadania CKE (edycja – jesień 2019).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Praca neuronów

Przypominamy istotę przewodnictwa nerwowego. Wytwarzamy potencjał spoczynkowy, a następnie potencjał czynnościowy (analiza poszerzona w stosunku do kursu fizjologii zwierząt). Śledzimy falę depolaryzacyjną oraz przekaz synaptyczny. Wykorzystujemy różne potencjały postsynaptyczne do integracji sygnałów nerwowych.

Lekcja 2. Ośrodkowy układ nerwowy

Przedstawiamy budowę ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia i rdzenia kręgowego). Dokładamy płyn mózgowo-rdzeniowy i opony (nie samochodowe!)

Lekcja 3. Obwodowy układ nerwowy

Charakteryzujemy obwodowy układ nerwowy ze szczególną uwagą przyglądając się nerwom (czaszkowym i rdzeniowym).

Lekcja 4. Odruchy, uczenie się i pamięć

Omawiamy odruchy (bezwarunkowe i warunkowe), uczenie się i pamięć.

Lekcja 5. Autonomiczny układ nerwowy

Wydzielamy autonomiczny układ nerwowy i pokazujemy na co stać jego części: sympatyczną i parasympatyczną.

Lekcja 6. Narząd wzroku – oko

Charakteryzujemy budowę i pracę oka – narządu wzroku. Przedstawiamy komórki światłoczułe siatkówki (pręciki i czopki) i tłumaczymy ogólnie teorię trójchromatyczną (Younga-Helmholtza). Wyjaśniamy ogniskowanie obrazu na siatkówce.

Lekcja 7. Narząd słuchu i równowagi

Charakteryzujemy budowę i pracę ucha – narządu słuchu i równowagi. Szczególną uwagę zwracamy na narząd Cortiego i kanały półkoliste.

Lekcja 8. Narządy czucia chemicznego – nos i język

Charakteryzujemy budowę i pracę narządów czucia chemicznego – węchu i smaku.

Lekcja 9. Wybrane problemy medyczne

Przedstawiamy najważniejsze problemy medyczne związane z układem nerwowym i narządami zmysłów, m.in. stres, depresję i wady wzroku.

Lekcja 10. Zaliczenie

Test elektroniczny (edycja – jesień 2018).

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+2140 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 9 Lekcji
  • 59 Zagadnień
  • 1 Test