Człowiek – układ oddechowy (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 2 godz. 53 min. Poziom trudności: I-II.

· 30 stycznia 2020

Krótki, niezbyt trudny kurs. Charakteryzujemy w nim budowę i czynności układu oddechowego. Najwięcej czasu poświęcamy na omówienie mechanizmu wentylacji płuc oraz wymianę gazową i transport gazów oddechowych.

Kurs został podzielony na 4 lekcje wykładowe. Łączny czas: 2 godz. 53 min. (plus 40 min. na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy: 30 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Budowa układu oddechowego

Przedstawiamy człowieka jako płucodysznego, lądowego ssaka. Analizujemy anatomię funkcjonalną dróg oddechowych (z podziałem na górne i dolne) i płuc człowieka (drzewo oskrzelowe i pęcherzyki płucne). Wzbogacamy wykład elementami z zakresu histologii układu oddechowego.

Lekcja 2. Praca układu oddechowego

Wyjaśniamy mechanizm i przebieg wentylacji płuc. Następnie przedstawiamy fizyczne i biochemiczne procesy zachodzące podczas wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Przedstawiamy regulację pracy płuc.

Lekcja 3. Doświadczenie

Przedstawiamy przygotowania, przebieg i weryfikację wyników doświadczenia demonstrującego pracę przepony.

Lekcja 4. Wybrane problemy medyczne

Zajmujemy się problemami medycznymi związanymi z nieprawidłową pracą układu oddechowego (w tym astmą). Wyjaśniamy też, czym jest choroba kesonowa i choroba „wysokościowa”.

Lekcja 5. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 26 pytań. Czas na rozwiązanie: 40 minut (edycja – jesień 2021).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursu, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika – wyłącznie do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

+2341 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 4 Lekcji
  • 21 Zagadnień
  • 1 Test