Ekologia (4L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 7 godz. 38 min. Poziom trudności: II.

· 20 października 2021
Kurs
Materials

Ekologia to jeden z dłuższych, ale niezbyt trudnych kursów. Przedstawiamy w im ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Dokładniej analizujemy między innymi tolerancję ekologiczną, ekologię populacji, biocenoz (z interakcjami międzygatunkowymi) oraz ekosystemów. Nie pomijamy biomów oraz cykli biogeochemicznych.

Kurs został podzielony na 6 lekcji wykładowych. Łączny czas: 7 godz. 38 min. (plus 50 min. na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy: 125 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Organizm i nisza ekologiczna

Przedstawiamy ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Analizujemy zależność między tolerancją ekologiczną a występowaniem organizmów. Przedstawiany grupy ekologiczne roślin w zależności od wymagań wodnych. Wyjaśniamy zjawisko termokliny.

Lekcja 2. Ekologia populacji

Przedstawiamy ekologię populacji. Analizujemy różne parametry populacji (m.in. liczebność, rozmieszczenie, strukturę wiekową i płciową). Sporo czasu poświęcamy na analizę dynamiki liczebności populacji, m.in. krzywe wzrostu liczebności. Wyjaśniamy przyczyny zmian tych parametrów i interpretujemy krzywe przeżywalności. Charakteryzujemy populację ludzką.

Lekcja 3. Ekologia biocenoz

Przedstawiamy ekologię biocenoz. Analizujemy interakcje międzygatunkowe antagonistyczne (m.in. konkurencję, drapieżnictwo i pasożytnictwo) oraz nieantagomistyczne (m.in. komensalizm, protokooperację i symbiozy). Badamy strukturę troficzną biocenoz (łańcuchy i sieci pokarmowe) oraz sukcesję ekologiczną pierwotną i wtórną.

Lekcja 4. Ekologia ekosystemów

Przedstawiamy ekologię ekosystemów. Analizujemy przepływ energii i obieg materii w różnych ekosystemach (m.in. piramidy ekologiczne: liczebności, biomasy i energii). Wyjaśniamy zawiłości produkcji i produktywności pierwotnej oraz wtórnej.

Lekcja 5. Biomy

Przedstawiamy zagadnienia ekologiczne związane z biomami. Charakteryzujemy różne biomy lądowe oraz krótko biomy wodne (z podziałem na jeziora i oceany).

Lekcja 6. Cykle biogeochemiczne pierwiastków

Przedstawiamy cykle biogeochemiczne węgla, azotu i fosforu. Analizujemy wielkie eksperymenty ekologiczne przeprowadzone w Ameryce Północnej.

Lekcja 7. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 31 pytania. Czas na rozwiązanie: 50 min. (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursu, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie). Lekcje można oglądać wielokrotnie, zależnie od potrzeb.
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika – wyłącznie do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/2 Kroków
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 7 Lekcji
  • 44 Zagadnień
  • 1 Test