Fizjologia roślin (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 8 godzin i 47 minut. Poziom trudności: I-III.

· 30 stycznia 2020

Kurs z e-bookiem!

Fizjologia roślin to ważny, także ze względu na liczbę zadań maturalnych, kurs, w którym dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe roślin okrytozalążkowych. Dużo uwagi poświęcamy m.in. gospodarce wodno-mineralnej, funkcjonalnym aspektom ontogenezy, regulatorom wzrostu i rozwoju oraz reakcjom na bodźce środowiskowe.

Kurs został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas trwania wykładów i analiz: 8 godz. 47 min. (plus 55 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy: 88 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Roślina – pozyskiwanie zasobów

Wykład obejmuje zagadnienia ogólne, których opanowanie jest niezbędne w realizacji kolejnych zagadnień. Zatem wyjaśniamy, jakie zasoby środowiska rośliny pobierają, transportują i tracą podczas swojego rozwoju. Następnie krótko charakteryzujemy transport bliski (m.in. pompę protonową) i daleki w roślinie (droga apoplastowa i droga symplastowa). Ważną częścią wykładu jest obszerna analiza zjawiska osmozy z uwzględnieniem potencjału wody w naczyniu U-kształtnym i w komórkach roślinnych. Pod koniec wykładu pojawiają się trzy przykłady roślin mięsożernych.

Lekcja 2. Gospodarka wodno-mineralna roślin

Wyjaśniamy mechanizm i drogi pobierania, transportu wody i transpiracji (trzy etapy: z roztworu glebowego do naczyń/cewek walca osiowego korzenia, w naczyniach/cewkach korzenia łodygi i liści oraz etap przepływu wody z liścia do atmosfery). Następnie charakteryzujemy fizjologiczne mechanizmy regulacji przepływu wody: mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych oraz mechanizm parcia korzeniowego. Krótko przypominamy rolę makroelementów i mikroelementów dla roślin z uwzględnieniem mechanizmów pobierania tych substancji. Dokonujemy bilansu wodnego rośliny.

Lekcja 3. Transport asymilatów

Krótko charakteryzujemy transport asymilatów z uwzględnieniem załadunku i rozładunku łyka. Wyjaśniamy, dlaczego może to być transport dwukierunkowy i na czym polega transport ciśnieniowy.

Lekcja 4. Wzrost i rozwój roślin

Przypominamy fazy ontogenezy rośliny nasiennej. Analizujemy formowanie nasiona, spoczynek nasion (bezwzględny i względny) i kiełkowanie nasion (epigeiczne i hipogeiczne na konkretnych przykładach). Fazę juwenilną wykorzystujemy do przypomnienia sposobów rozmnażania wegetatywnego roślin. Następnie pokazujemy, w jaki sposób rośliny przechodzą do fazy generatywnej (mechanizm wernalizacji i fotoperiodyzmu – indukcji kwitnienia). Analizujemy owocowanie.

Lekcja 5. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin

Przedstawiamy prace, które doprowadziły do odkrycia szeroko rozumianych fitohormonów. Porównujemy fitohormony z hormonami zwierząt. Analizujmy po kolei wpływ na procesy fizjologiczne i biochemiczne: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego (ABA) i etylenu.

Lekcja 6. Reakcje roślin na bodźce środowiskowe

Obszernie omawiamy tropizmy i nastie z uwzględnieniem podłoża tych ruchów oraz przykładami.

Lekcja 7. “Rozwiązywanie” doświadczeń i obserwacji (w publikacji)

Lekcja specjalna. Przedstawiamy interpretacje ośmiu doświadczeń i obserwacji, które polegają na analizowaniu ich w taki sposób, jakby były to zadania maturalne. Polecamy bo to świetne ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zdań.

Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 35 pytań. Czas na rozwiązanie: 55 minut (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursu, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika – wyłącznie do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Kurs jest dostępny również w pakietach kursów:

Fizjologia i biochemia organizmów

Teraz Biologia


Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Częścią kursu jest e-book. Kolejne rozdziały znajdziesz w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/2
+2344 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 8 Lekcji
  • 48 Zagadnień
  • 1 Test