Fizjologia zwierząt (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 14 godzin i 18 minut. Poziom trudności: II-III.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Fizjologia zwierząt to ważny kurs, w podręcznikach traktowany po macoszemu, w którym dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe zwierząt. Pojawia się tutaj dużo trudnych elementów nominalnie wykraczających poza zakres omawiany w szkole, ale uznaliśmy, że warto je przedstawić.

Kurs zawiera 9 lekcji wykładowych. Łączny czas: 14 godzin i 11 minut (plus czas na test zaliczeniowy i na rozwiązanie zadań).
Do kursu dołączyliśmy 53 zadania CKE (edycja – jesień 2019).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Powłoka ciała zwierząt

Przedstawiamy cechy konstrukcyjne (m.in. budowa szkieletu) i zadania powłoki ciała: gąbek, parzydełkowców, „robaków”, stawonogów, mięczaków, a nawet szkarłupni. Przechodzimy do analizy powłoki ciała strunowców niższych i kręgowców. Przedstawiamy wytwory naskórka i skóry właściwej. Porównujemy powłokę ciała bezkręgowca i kręgowca.

Lekcja 2. Ruch

Analizujemy zjawisko ruchu (ruchy bez lokomocji i ruchy lokomocyjne). Wyjaśniamy mechanizmy ruchu na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu mięśniowego. Przedstawiamy lokomocję parzydełkowców, „robaków”, stawonogów i mięczaków. Następnie – strunowców niższych i kręgowców (wodnych i lądowych). Jako ciekawostkę analizujemy nawet lokomocję szkarłupni.

Lekcja 3. Odżywianie się

Przedstawiamy sposoby odżywiania się zwierząt z uwzględnieniem zróżnicowania biologicznego (główne grupy bezkręgowców i strunowców). Wykazujemy podobieństwa i różnice w sposobach trawienia pokarmu.

Lekcja 4. Wymiana gazowa

Wprowadzamy pojęcie wymiany gazowej jako dyfuzji. Określamy i porównujemy warunki wymiany gazowej w wodzie i na lądzie. Przedstawiamy różne układy oddechowe. Analizujemy wymianę gazową zwierząt wodnych i lądowych (główne grupy bezkręgowców i strunowców).

Lekcja 5. Krążenie

Przedstawiamy krążenie jako formę dalekiego transportu. Określamy funkcje układu krążenia. Pokazujemy różne pompy (serca) i rury (naczynia). Wyjaśniamy, na czym polega rola różnych barwników oddechowych. Budujemy układy krążenia: otwarty i zamknięty. Analizujemy krążenie u bezkręgowców i kręgowców.

Lekcja 6. Osmoregulacja i wydalanie

Wprowadzamy rozróżnienie osmoregulacji i wydalania. Dzielimy zwierzęta na osmoregulujące i osmokonformistyczne. Wskazujemy funkcje układu wydalniczego ze szczególnym uwzględnieniem homeostazy wodno-mineralnej. Analizujemy osmoregulację i usuwanie metabolitów azotowych. Przedstawiamy cechy budowy i działanie narządów wydalniczych bezkręgowców i strunowców.

Lekcja 7. Regulacja nerwowa

Analizę regulacji nerwowej zaczynamy od teorii sterowania i wyjaśnienia, na czym polega sterowanie u zwierząt. Przedstawiamy budowę i funkcjonowanie receptorów. Klasyfikujemy receptory (m.in. eksteroreceptory i interoreceptory). Budujemy układ nerwowy i definiujemy, czym jest reagowanie. Analizujemy zróżnicowanie układu nerwowego bezkręgowców i strunowców.

Lekcja 8. Regulacja hormonalna

Analizę regulacji hormonalnej zaczynamy od podstaw sygnalizacji chemicznej i transdukcji sygnałów. Śledzimy ogólny mechanizm działania hormonów steroidowych i niesteroidowych. Przedstawiamy kontrolę linienia u owadów (m.in. ekdyzon).

Lekcja 9. Rozmnażanie się i rozwój

Przypominamy podstawowe sposoby rozmnażania się. Analizujemy różne formy rozmnażania się bezpłciowego oraz płciowego. Śledzimy ontogenezę zwierzęcia. Rozszerzamy pojęcia: pierwouste i wtórouste. Wykazujemy zależność rodzaju jaja (alecytalne, oligolecytalne, mezolecytalne i polilecytalne) i embriogenezy (typy bruzdkowania, gastrulacji).

10. Elektroniczny test zaliczeniowy

32 pytania. Limit czasu: 53 minuty. Liczba prób: 3.

Uwaga: Kurs fizjologii zwierząt zawiera dużo informacji, które ułatwią poznawanie tajników fizjologii człowieka (nasz organizm działa przecież tak, jak organizm innych ssaków). Kolejną zaletą jest integrowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu zoologii. Kurs staje się więc okazją do stopniowego poznawania skomplikowanych procesów życiowych, które w wariancie „pamięciowym” są niemożliwe do opanowania.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/2 Kroków
+1610 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 10 Lekcji
  • 75 Zagadnień
  • 1 Test

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz odtwarzacza wideo (Vimeo). Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję". Jeżeli chcesz edytować ustawienie plików cookies, wejdź w ustawienia swojej przeglądarki.

New Report

Close