Histologia (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 7 godzin i 17 minut. Poziom trudności: I-II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

W kursie Histologia analizujemy budowę i funkcji tkanek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Przedstawienie tych zagadnień odrębnie, zaraz po cytologii, ułatwia poznawanie różnorodności organizmów.

Kurs został podzielony na 12 lekcji. Łączny czas: 7 godzin i 17 minut (plus 85 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 41 zadań CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Uwaga: informacje o konkretnych tkankach człowieka zostały poszerzone w odpowiednich kursach anatomii i fizjologii człowieka.

Lekcja 1. Wprowadzenie do histologii

Zaczynamy od przedstawienia histologii jako nauki. Następnie wyjaśniamy, jakie są cechy układów tkankowych i wskazujemy główne kryteria podziału tkanek roślinnych oraz zwierzęcych.

Lekcja 2. Tkanki twórcze

Dzielimy tkanki twórcze na pierwotne i wtórne. Analizujemy cechy budowy komórek merystemów wierzchołkowych merystemu wstawowego oraz podziały tych komórek w kontekście przyrostów na długość. Wskazujemy i charakteryzujemy komórki merystemów wtórnych oraz podziały prowadzące do przyrostu na grubość. Określamy specyficzne cechy wzrostu roślin.

Lekcja 3. Tkanki stałe – okrywające

Przypominamy ogólny podział tkanek stałych i charakteryzujemy tkanki okrywające pierwotne (skórki) oraz wtórne (korkowicę).

Lekcja 4. Tkanki stałe – miękiszowe

Omawiamy budowę i funkcje różnych tkanek miękiszowych: miękiszu zasadniczego, asymilacyjnego (m.in. wieloramienny, palisadowy i gąbczasty), spichrzowego, (także wodonośnego) i przewietrzającego.

Lekcja 5. Tkanki stałe – wzmacniające

Przedstawiamy tkanki wzmacniające różniące się budową i zadaniami: zwarcicę (kolenchymę) twardzicę (sklerenchymę).

Lekcja 6. Tkanki stałe – przewodzące

Wyjaśniamy, dlaczego w roślinach funkcjonują dwa rodzaje tkanek przewodzących: drewno (ksylemłyko (floem). Charakteryzujemy martwe i żywe elementy drewna oraz łyka.

Lekcja 7. Utwory wydzielnicze

Krótko charakteryzujemy różne utwory wydzielnicze, m.in. włoski gruczołoweprzewody żywiczne rury mleczne.

Lekcja 8. Tkanka nabłonkowa

Przechodzimy do tkanek zwierzęcych. Charakteryzujemy tkankę nabłonkową. Przedstawiamy różne nabłonki jednowarstwowe nabłonek wielowarstwowy. Dodajemy podział funkcjonalny nabłonków.

Lekcja 9. Tkanka łączna

Przedstawiamy budowę oraz niesamowite zróżnicowanie i funkcje tkanki łącznej właściwej (m.in. zarodkowej, tłuszczowej i włóknistej), oporowej (chrzęstnej i kostnej) oraz płynnej (krwi i limfy).

Lekcja 10. Tkanka mięśniowa

Wyjaśniamy związek budowy tkanki mięśniowej z jej zdolnością do aktywnego kurczenia się. Charakteryzujemy tkankę mięśniową gładką oraz tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną (szkieletową i serca).

Lekcja 11. Tkanka nerwowa

Charakteryzujemy tkankę nerwową. Omawiamy następujące elementy tkanki nerwowej: neurony (ze szczególnym uwzględnieniem motoneuronu ssaka) i komórki glejowe. Dzielimy neurony według kryterium liczby wypustek. Wyjaśniamy, czym są włókna nerwowe (bezmielinowe, mielinowe).

Lekcja 12. Test zaliczeniowy

Proponujemy Ci rozwiązanie testu zaliczeniowego.

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/1 Kroków
+2107 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 12 Lekcji
  • 47 Zagadnień
  • 2 Testy