1.6. Minitest

26 września 2022

Liczba pytań – 14. Czas – 20 minut. Liczba podejść – 3. Próg zaliczenia – 51%

Możesz łatwo zdobyć 15 punktów i zaliczenie lekcji! Powodzenia