1.6. Minitest

25 września 2022

Liczba pytań – 15. Czas – 25 minut. Liczba podejść – 3. Próg zaliczenia – 51%

Możesz zdobyć 16 punktów i zaliczenie lekcji! Powodzenia