6.9. Minitest

28 listopada 2022

Liczba pytań – 12. Czas – 20 minut. Liczba podejść – 3. Próg zaliczenia – 51%

Powodzenia