6.9. MiniTest

28 września 2022

Liczba pytań – 12. Czas – 24 minut. Liczba podejść – 3. Próg zaliczenia – 51%

Powodzenia