Ochrona bioróżnorodności (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 4 godz. 13 min. Poziom trudności: I.

· 30 stycznia 2020

Ochrona bioróżnorodności to prawdopodobnie najłatwiejszy z naszych kursów. Omawiamy w nim zagrożenia dla bioróżnorodności, ochronę przyrody i elementy ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązujemy do przedstawiania tych zagadnień w skali międzynarodowej, m.in uwzględniamy formy ochrony wg IUCN, konferencje ONZ i konwencje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio ochrony bioróżnorodności.

Kurs został podzielony na 5 lekcji wykładowych. Czas łączny wykładów: 4 godz. 13 min.

Do kursu dołączyliśmy: 41 zadań maturalnych CKE (edycja – 2020/2021) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Źródła różnorodności biologicznej

Przypominamy pojęcie bioróżnorodności i charakteryzujemy zmiany bioróżnorodności w czasie (z podkreśleniem pięciu wielkich wymierań). Analizujemy prawidłowości geograficznego rozkładu bioróżnorodności. Następnie definiujemy mary (sposoby oceny) i kategorie bioróżnorodności (genetyczną, gatunkową i ekosystemową).

Lekcja 2. Zagrożenia różnorodności biologicznej

Omawiamy zagrożenia bioróżnorodności wynikające z antropopresji (m.in. wpływ masowych polowań i połowów, wpływ rolnictwa, różnych gałęzi przemysłu oraz urbanizacji). Bardziej szczegółowo charakteryzujemy takie zagrożenia globalne jak: kwaśne opady, smog, globalne ocieplenie, tzw. dziurę ozonową oraz deforestację. Omawiamy też problem bioakumulacji substancji toksycznych w organizmach. Część wykładu poświęcamy także omówieniu działania dwustopniowej oczyszczalni ścieków.

Lekcja 3. Koncepcje i formy ochrony przyrody

Krótko przedstawiamy nurty (tradycyjny i nowoczesny) ochrony przyrody oraz motywy. Analizujemy różne formy ochrony przyrody – kryteria: charakter ochrony, reżim, sposób i miejsce. Rozwijamy wątek form ochrony przyrody wg kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (sześć kategorii). Wskazujemy rolę tzw. czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Lekcja 4. Ochrona przyrody w Polsce

Charakteryzujemy ochronę przyrody w Polsce: podstawy prawneochronę indywidualną, gatunkową (ścisłą i częściową) oraz obszarową (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu). Przedstawiamy przykłady ochrony czynnej, a także organizacje pozarządowe (LOP, OTOP) i inicjatywę Zielonych Płuc Polski.

Lekcja 5. Współpraca międzynarodowa

Charakteryzujemy ochronę przyrody w skali międzynarodowej. Rozpoczynamy od konferencji ONZ (tzw. szczytów Ziemi), następnie krótko charakteryzujemy ważne konwencje i inicjatywy: konwencję waszyngtońską (CITES), ramsarską, sieć Natura 2000, program Człowiek i Biosfera (MaB),  światową sieć rezerwatów biosfery oraz konwencję COFE. Następnie przechodzimy do omówienia roli gorących punktów bioróżnorodności i nowoczesnego modelu ochrony bioróżnorodności.

Lekcja 6. Zaliczenie

Zestaw fiszek elektronicznych.

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie). Lekcje można oglądać wielokrotnie, zależnie od potrzeb.
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/1
+2353 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 6 Lekcji
  • 36 Zagadnień