Ochrona bioróżnorodności (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 4 godziny i 13 minut. Poziom trudności: I.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Ochrona bioróżnorodności to prawdopodobnie najłatwiejszy z naszych kursów. Omawiamy w nim zagrożenia dla bioróżnorodności, ochronę przyrody i elementy ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązujemy do przedstawiania tych zagadnień w skali międzynarodowej, m.in uwzględniamy formy ochrony wg IUCN, konferencje ONZ i konwencje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio ochrony bioróżnorodności.

Kurs został podzielony na 5 lekcji. Czas łączny wykładów: 4 godziny i  13 minut.

Do kursu dołączyliśmy: 32 zadania CKE do pobrania (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Źródła różnorodności biologicznej

Przypominamy pojęcie bioróżnorodności i charakteryzujemy zmiany bioróżnorodności w czasie (z podkreśleniem pięciu wielkich wymierań). Analizujemy prawidłowości geograficznego rozkładu bioróżnorodności. Następnie definiujemy mary (sposoby oceny) i kategorie bioróżnorodności (genetyczną, gatunkową i ekosystemową).

Lekcja 2. Zagrożenia różnorodności biologicznej

Omawiamy zagrożenia bioróżnorodności wynikające z antropopresji (m.in. wpływ masowych polowań i połowów, wpływ rolnictwa, różnych gałęzi przemysłu oraz urbanizacji). Bardziej szczegółowo charakteryzujemy takie zagrożenia globalne jak: kwaśne opady, smog, globalne ocieplenie, tzw. dziurę ozonową oraz deforestację. Omawiamy też problem bioakumulacji substancji toksycznych w organizmach. Część wykładu poświęcamy także omówieniu działania dwustopniowej oczyszczalni ścieków.

Lekcja 3. Koncepcje i formy ochrony przyrody

Krótko przedstawiamy nurty (tradycyjny i nowoczesny) ochrony przyrody oraz motywy. Analizujemy różne formy ochrony przyrody – kryteria: charakter ochrony, reżim, sposób i miejsce. Rozwijamy wątek form ochrony przyrody wg kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (sześć kategorii). Wskazujemy rolę tzw. czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Lekcja 4. Ochrona przyrody w Polsce

Charakteryzujemy ochronę przyrody w Polsce: podstawy prawneochronę indywidualną, gatunkową (ścisłą i częściową) oraz obszarową (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu). Przedstawiamy przykłady ochrony czynnej, a także organizacje pozarządowe (LOP, OTOP) i inicjatywę Zielonych Płuc Polski.

Lekcja 5. Współpraca międzynarodowa

Charakteryzujemy ochronę przyrody w skali międzynarodowej. Rozpoczynamy od konferencji ONZ (tzw. szczytów Ziemi), następnie krótko charakteryzujemy ważne konwencje i inicjatywy: konwencję waszyngtońską (CITES), ramsarską, sieć Natura 2000, program Człowiek i Biosfera (MaB),  światową sieć rezerwatów biosfery oraz konwencję COFE. Następnie przechodzimy do omówienia roli gorących punktów bioróżnorodności i nowoczesnego modelu ochrony bioróżnorodności.

Lekcja 6. Zaliczenie

Zaliczenie (w przyg.).

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/1 Kroków
+2061 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 6 Lekcji
  • 36 Zagadnień
  • 1 Test