Prokarionty (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 2 godziny i 23 minuty. Poziom trudności: II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

W kursie Prokarionty przypominamy i uzupełniamy informacje o budowie komórek prokariotycznych (z uwzględnieniem budowy morfologicznej). Dzielimy prokarionty na dwie domeny: Bakterie i Archeany (porównujemy je z domeną: Eukarionty). Analizujemy wszystkie ważne czynności życiowe: odżywianie się, oddychanie (z „przeglądem” fermentacji), ruch oraz rozmnażanie się: bezpłciowe i procesy paraseksualne. Dokonujemy przeglądu prokariontów (uproszczonego z uwzględnieniem wybranych grup). Na koniec omawiamy znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów) w przyrodzie i dla człowieka.

Kurs zawiera 3 lekcje wykładowe. Aktualny łączny czas: 2 godziny i 32 minuty (plus 32 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 15 zadań CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Prokarionty. Przedstawiamy diagnozę ogólną prokariontów. Następnie omawiamy budowę komórek, formy morfologiczne i wybrane czynności życiowe bakterii (odżywianie się, oddychanie i ruch).

Lekcja 2. Analizujemy sposoby rozmnażania się bakterii. Rozmnażanie bezpłciowe: podział prosty komórki, fragmentacja nici oraz endospory i akinety (wyjaśniamy także, dlaczego formalnie nie jest to rozmnażanie się). Przedstawiamy przebieg i znaczenie procesów paraseksualnych: koniugacji, transformacji i transdukcji. Wyjaśniamy czym jest poziomy transfer genów.

Lekcja 3. Dokonujemy przeglądu prokariontów, z uwzględnieniem podziału na eubakterie i archeany (na tle cech eukariontów!) oraz oceniamy ich znaczenie (m.in. w krążeniu materii w przyrodzie i dla człowieka). Wyjaśniamy na czym polega metoda Grama i jakie ma znaczenie.

Zaliczenie w formie testu: 22 pytania (edycja – jesień 2020).

Kurs jest dostępny również w pakietach:

+2100 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 3 Lekcji
  • 19 Zagadnień
  • 1 Test