Prokarionty (4L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 2 godz. 32 min. Poziom trudności: II.

· 30 stycznia 2020

W kursie przypominamy i uzupełniamy informacje o budowie komórek prokariotycznych (z uwzględnieniem budowy morfologicznej). Dzielimy prokarionty na dwie domeny: Bakterie i Archeany (porównujemy je z domeną: Eukarionty). Analizujemy wszystkie ważne czynności życiowe: odżywianie się, oddychanie (z „przeglądem” fermentacji), ruch oraz rozmnażanie się: bezpłciowe i procesy paraseksualne. Dokonujemy przeglądu prokariontów (uproszczonego z uwzględnieniem wybranych grup). Na koniec omawiamy znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów) w przyrodzie i dla człowieka.

Kurs zawiera 3 lekcje wykładowe. Aktualny łączny czas: 2 godz. 32 min. (plus 44 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy: 17 zadań maturalnych CKE (edycja – 2023) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet

Lekcja 1. Prokarionty.

Przedstawiamy diagnozę ogólną prokariontów. Następnie omawiamy budowę komórek, formy morfologiczne i wybrane czynności życiowe bakterii (odżywianie się, oddychanie i ruch).

Lekcja 2. Rozmnażanie się bakterii

Analizujemy sposoby rozmnażania się bakterii. Rozmnażanie bezpłciowe: podział prosty komórki, fragmentacja nici oraz endospory i akinety (wyjaśniamy także, dlaczego formalnie nie jest to rozmnażanie się). Przedstawiamy przebieg i znaczenie procesów paraseksualnych: koniugacji, transformacji i transdukcji. Wyjaśniamy, czym jest poziomy transfer genów.

Lekcja 3. Przegląd i znaczenie prokariontów

Dokonujemy przeglądu prokariontów z uwzględnieniem podziału na eubakterie i archeany (na tle cech eukariontów!) oraz oceniamy ich znaczenie (m.in. w krążeniu materii w przyrodzie i dla człowieka). Wyjaśniamy, na czym polega metoda Grama i jakie ma znaczenie.

Lekcja 4. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 22 pytania. Czas na rozwiązanie: 44 min.

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Kurs jest dostępny również w pakiecie kursów:

Klasa 2 – Biologia zakres rozszerzony


Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

+712 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 3 Lekcji
  • 19 Zagadnień
  • 1 Test