Protisty (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 4 godz. 59 min. Poziom trudności: I-II.

· 30 stycznia 2020

W kolejnym kursie „systematycznym” – Protisty, charakteryzujemy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli.

Kurs został podzielony na 6 lekcji wykładowych. Łączny czas wykładów: 5 godz4 min (plus 52 min. na test zaliczeniowy na zakończenie kursu).

Kurs z e-bookiem: opracowanie tekstowe wykładów i ćwiczenia (29 stron w postaci plików .pdf do wydruku).
Do kursu dołączyliśmy: 13 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Protisty

Poznajemy świat protistów. Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów ze szczególnym uwzględnieniem poziomów organizacji (jednokomórkowcekomórczakikolonieplechy nitkowateplechy nibytkankoweplechy tkankowe) i analizą sposobów rozmnażania się (mejoza postgamiczna u haplontów i pregamiczna u diplontów, przemiana pokoleń izomorficzna i anizomorficznapodział podłużny komórkifragmentacja plechyzarodniki z podziałem na zoospory i aplanospory).

Lekcja 2. Protisty roślinopodobne

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów roślinnych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Dużo uwagi poświęciliśmy tu budowie eugleny oraz cyklom rozwojowym głównych grup protistów roślinopodobnych.

Lekcja 3. Przegląd protistów roślinopodobnych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów roślinopodobnych wymieniane w podręczniku. Bonusem jest nowoczesne ujęcie – przydział do supergrup: ExcavataStramenopiles i Alveolata.

Lekcja 4. Protisty zwierzęce

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów zwierzęcych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Szczególny nacisk położyliśmy na odżywianie i rozmnażanie się (m.in. podział poprzeczny komórkikoniugacja u orzęsków oraz dokładna analiza skomplikowanego cyklu rozwojowego zarodźca malarii). Dla entuzjastów “wchodzimy” nawet na poziom wyjaśnienia, czym jest schizogonia i sporogonia.

Lekcja 5. Przegląd protistów zwierzęcych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów zwierzęcych wymieniane w podręczniku z uwzględnieniem nowoczesnego ujęcia – przydziału do supergrup: ExcavataAlveolataRhizaria Amoebozoa.

Lekcja 6. Protisty grzybopodobne

Charakteryzujemy krótko budowę i czynności życiowe protistów grzybopodobnych z uwzględnieniem cech specyficznych.

Lekcja 7. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 30 pytań. Czas na rozwiązanie: 52 min. (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie). Lekcje można oglądać wielokrotnie, zależnie od potrzeb.
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Po wykupieniu dostępu w zakładkach: Materiały do kursu oraz: Materiały do lekcji znajdziesz pliki .pdf z zadaniami maturalnymi oraz z rozdziałami e-booka.

Pobierz Protisty-3L_EBook_Wstęp-2022-01


Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+2383 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 6 Lekcji
  • 43 Zagadnień
  • 1 Test