Protisty (4L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 5 godzin i 4 minuty. Poziom trudności: I-II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

W kolejnym kursie „systematycznym” charakteryzujemy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli.

Kurs został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas wykładów: 5 godzin4 minuty.
Do kursu dołączyliśmy 14 zadań CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Protisty

Poznajemy świat protistów. Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów ze szczególnym uwzględnieniem poziomów organizacji (jednokomórkowcekomórczakikolonieplechy nitkowateplechy nibytkankoweplechy tkankowe) i analizą sposobów rozmnażania się (mejoza postgamiczna u haplontów i pregamiczna u diplontów, przemiana pokoleń izomorficzna i anizomorficznapodział podłużny komórkifragmentacja plechyzarodniki z podziałem na zoospory i aplanospory).

Lekcja 2. Protisty roślinopodobne

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów roślinnych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Dużo uwagi poświęciliśmy tu budowie eugleny oraz cyklom rozwojowym głównych grup protistów roślinopodobnych.

Lekcja 3. Przegląd protistów roślinopodobnych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów roślinopodobnych wymieniane w podręczniku. Bonusem jest nowoczesne ujęcie – przydział do supergrup: ExcavataStramenopiles i Alveolata.

Lekcja 4. Protisty zwierzęce

Omawiamy budowę i czynności życiowe protistów zwierzęcych z uwzględnieniem cech wspólnych i specyficznych. Szczególny nacisk położyliśmy na odżywianie i rozmnażanie się (m.in. podział poprzeczny komórkikoniugacja u orzęsków oraz dokładna analiza skomplikowanego cyklu rozwojowego zarodźca malarii). Dla entuzjastów “wchodzimy” nawet na poziom wyjaśnienia, czym jest schizogonia i sporogonia.

Lekcja 5. Przegląd protistów zwierzęcych

Omawiamy po kolei wszystkie grupy protistów zwierzęcych wymieniane w podręczniku z uwzględnieniem nowoczesnego ujęcia – przydziału do supergrup: ExcavataAlveolataRhizaria Amoebozoa.

Lekcja 6. Obserwacje mikroskopowe

Hodowla sianowa pantofelków i obserwacje mikroskopowe – w przygotowaniu.

Lekcja 7. Protisty grzybopodobne

Charakteryzujemy krótko budowę i czynności życiowych protistów grzybopodobnych z uwzględnieniem cech specyficznych.

Lekcja 8. Powtórki i zaliczenie

Proponujemy Ci rozwiązanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 30 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 50 minut.

Kurs jest dostępny również w pakiecie:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+320 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 6 Lekcji
  • 43 Zagadnień
  • 1 Test