Rośliny (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 9 godzin i 18 minut. Poziom trudności: I-II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Rośliny to, ze względów formalnych, długi kurs z dużą ilością informacji. Przedstawiamy w nim analizę budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych oraz roślin telomowych. Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

Kurs został podzielony na 13 lekcji. Łączny czas wykładów: 9 godzin i 18 minut (plus 90 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 41 zadań CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Rośliny pierwotnie wodne

Przedstawiamy królestwo roślin, m.in. przypominamy cechy charakterystyczne królestwa i wskazujemy, dlaczego rośliny lądowe wraz z roślinami pierwotnie wodnymi (zielenicami i kransnorostami) tworzą supergrupę Archaeplastida. Analizujemy poziomy organizacji ciała przedstawicieli Archaeplastida. Następnie charakteryzujemy budowę i czynności życiowe zielenic oraz krasnorostów. Dokładnie analizujemy przykładowy cykl rozwojowy (przemianę izomorficzną ulwy). Dokonujemy krótkiego przeglądu zielenic i krasnorostów z uwzględnieniem ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka.

Lekcja 2. Wyjście roślin na ląd

Przybliżamy jeden z ważniejszych procesów ewolucyjnych – wyjście roślin na ląd. Wyjaśniamy, na czym polega teoria interkalacyjna i, jako ciekawostkę, teoria homologiczna. Przedstawiamy hipotezę telomową.

Lekcja 3. Mszaki

Analizujemy budowę oraz czynności życiowe mszaków – grupy roślin lądowych o prostej budowie i dominującym gametoficie. Przedstawiamy przemianę pokoleń wątrobowców i mchów właściwych. Dokonujemy przeglądu grup mszaków z podziałem na wątrobowce, mchy i glewiki. Analizujemy znaczenie mszaków.

Lekcja 4. Rośliny naczyniowekorzeń

Przedstawiamy organy wegetatywne i generatywne roślin naczyniowych. Analizujemy budowę morfologiczną i anatomiczną oraz modyfikacje korzenia. Pokazujemy różnicę między systemem korzeniowym palowym i wiązkowym (wyjaśniamy przy tym czym są korzenie przybyszowe). Demonstrujemy budowę morfologiczną korzenia (tzw. strefy). Analizujemy przekrój poprzeczny korzenia – budowa pierwotna na przykładzie jaskra i kosaćca oraz budowa wtórna na przykładzie marchwi (schematy i mikrofotografie).

Lekcja 5. Rośliny naczyniowełodyga

Analizujemy budowę morfologiczną i anatomiczną oraz modyfikacje łodygi. Demonstrujemy budowę morfologiczną łodygi (węzły i międzywęźla). Przyglądamy się stożkowi wzrostu pędu. Analizujemy przekrój poprzeczny łodygi – budowa pierwotna na przykładzie kukurydzy i dyni oraz budowa wtórna na przykładzie sosny i lnu (schematy i mikrofotografie). Wyjaśniamy też, czym są słoje przyrostów rocznych na przykładzie lipy.

Lekcja 6. Rośliny naczyniowe – liście

Analizujemy budowę morfologiczną i anatomiczną oraz modyfikacje liści. Demonstrujemy budowę morfologiczną liści (m.in. nerwacja). Analizujemy przekrój poprzeczny liścia sosny, jaśminowca i kosaćca (schematy i mikrofotografie). Wyjaśniamy też różnice w budowie liści nawodnych i podwodnych.

Lekcja 7. Paprotniki

Przedstawiamy budowę oraz czynności życiowe tzw. paprotników – grupy zarodnikowych roślin lądowych o dominującym sporoficie. Przedstawiamy przemianę pokoleń paprotników izosporycznych i heterosporycznych.

Lekcja 8. Przegląd paprotników

Dokonujemy przeglądu grup paprotników z podziałem na paprociowe, skrzypowe i widłakowe. Porównujemy paprotniki z mszakami.

Lekcja 9. W stronę nasiennych

Wskazujemy podstawowe problemy przejścia od naczyniowych zarodnikowych do zalążkowych. Analizujemy powstanie zalążków, ziaren pyłku i kwiatów.

Lekcja 10. Nagozalążkowe (nagonasienne)

Przedstawiamy budowę oraz czynności życiowe roślin nagozalążkowych (nagonasiennych) – grupy bardzo zaawansowanych roślin lądowych o skomplikowanej budowie i silnie zredukowanym gametoficie. Przedstawiamy przemianę pokoleń nagonasiennych. Następnie dokonujemy przeglądu grup roślin nagonasiennych z uwzględnieniem podziału na nagonasienne wielkolistne i nagonasienne drobnolistne. Szczególną uwagę przywiązujemy do cech specyficznych sagowców, gniotowych, miłorzębowych i szpilkowych. Porównujemy nagozalążkowe z paprotnikami.

Lekcja 11. Okrytozalążkowe (okrytonasienne)

Przedstawiamy pochodzenie słupków oraz budowę i czynności życiowe roślin okrytozalążkowych (okrytonasiennych) – grupy najbardziej zaawansowanych roślin lądowych o skomplikowanej budowie i jeszcze silniej zredukowanym gametoficie. Przedstawiamy budowę kwiatu, kwiatostanów (z przykładami) i przemianę pokoleń okrytonasiennych. Wyjaśniamy, czym jest owoc i pokazujemy kilka przykładów owoców oraz owocostanów.

Lekcja 12. Przegląd okrytozalążkowych

Dokonujemy przeglądu grup roślin okrytonasiennych z wyjaśnieniem podziału na dwuliścienne i jednoliścienne. Omawiamy znaczenie roślin okrytozalążkowych w przyrodzie i dla człowieka. Porównujemy okrytozalążkowe z nagozalążkowymi.

Lekcja 13. Powtórki i zaliczenie

Zaliczenie. Proponujemy Ci test zaliczeniowy (edycja – jesień 2018).

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
+2161 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 13 Lekcji
  • 85 Zagadnień
  • 1 Test