Strunowce (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 13 godzin i 20 minut. Poziom trudności: II.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Strunowce to długi kurs, który jest kontynuacją zoologii bezkręgowców. Przedstawiamy w nim analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom oraz kręgowcom. Dodatkowo analizujemy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Kurs został podzielony na 16 lekcji. Łączny czas: 13 godzin i 20 minut (plus 60 minut na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy 37 zadań CKE (edycja  2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Strunowce

Określamy pozycję systematyczną strunowców. Wskazujemy specyficzne cechy tych zwierząt. Porównujemy plan budowy strunowca i bezkręgowca.

Lekcja 2. Bezczaszkowce

Charakteryzujemy cechy budowy i wybrane czynności życiowe bezczaszkowców na przykładzie lancetnika.

Lekcja 3. Osłonice

Przedstawiamy osłonice strunowce o wielu cechach specyficznych lub regresywnych. Nieco dokładniej przyglądamy się budowie i wybranym czynnościom życiowym żachw.

Lekcja 4. Czaszkowce. Śluzice

Przedstawiamy powstanie i zasadnicze cechy czaszkowców. Krótko charakteryzujemy prymitywne współczesne czaszkowce – śluzice.

Lekcja 5. Kręgowce. Minogi

Przedstawiamy powstanie i cechy pierwszych kręgowców. Krótko charakteryzujemy prymitywne współczesne kręgowceminogi.

Lekcja 6. Ryby

Charakteryzujemy ryby – najliczniejszą współczesną grupę kręgowców. Omawiamy przystosowania ryb do życia w wodzie.

Lekcja 7. Przegląd ryb

Pokazujemy adaptacje pierwszych żuchwowców i powstanie ryb. Dokonujemy przeglądu systematycznego ryb z naciskiem na prosty podział: chrzęstne i kostne.

Lekcja 8. Płazy

Przedstawiamy charakterystyczne cechy płazów – kręgowców wodno-lądowych. Przyglądamy się morfologii i anatomii funkcjonalnej płazów na przykładzie żaby.

Lekcja 9. Przegląd płazów

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych płazów. Dokonujemy przeglądu płazów współczesnych.

Lekcja 10. Gady

Pokazujemy cechy progresywne gadów – pierwszych owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną gadów współczesnych.

Lekcja 11. Przegląd gadów

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych gadów. Dokonujemy przeglądu gadów współczesnych z uwzględnieniem podziału na anapsydy i diapsydy.

Lekcja 12. Ptaki

Przedstawiamy ptaki – najbardziej wyspecjalizowaną grupę owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną z naciskiem na przystosowania ptaków do lotu.

Lekcja 13. Przegląd ptaków

Wyjaśniamy, jak mogło dojść do wykształcenia lotu aktywnego u przodków ptaków. Dokonujemy przeglądu ptaków współczesnych z podziałem na bezgrzebieniowe i grzebieniowe.

Lekcja 14. Ssaki

Charakteryzujemy ssaki – najbardziej uniwersalne strunowce. Przedstawiamy cechy budowy oraz czynności życiowe tych najwyżej uorganizowanych kręgowców.

Lekcja 15. Przegląd ssaków

Dokonujemy przeglądu ssaków z podziałem na stekowce i ssaki żyworodne (w tym łożyskowce).

Lekcja 16. Zaliczenie

Zaliczenie (test – edycja jesień 2018).

Kurs jest dostępny również w pakietach:

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
Zawartość lekcji
0% Ukończone 0/2 Kroków
+2141 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 16 Lekcji
  • 87 Zagadnień
  • 1 Test