Strunowce (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 13 godz. 20 min. Poziom trudności: II.

· 30 stycznia 2020

Strunowce to długi kurs, który jest kontynuacją zoologii bezkręgowców. Przedstawiamy w nim analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom oraz kręgowcom. Dodatkowo analizujemy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Kurs został podzielony na 15 lekcji wykładowych. Łączny czas: 13 godz. 20 min. (plus 53 min. na test zaliczeniowy).
Do kursu dołączyliśmy: 38 zadań maturalnych CKE (edycja  2020/2021) w postaci pliku .pdf do wydruku, plan pracy oraz plan optymalizacji materiału pod kątem wymagań egzaminacyjnych 2021.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

Lekcja 1. Strunowce

Określamy pozycję systematyczną strunowców. Wskazujemy specyficzne cechy tych zwierząt. Porównujemy plan budowy strunowca i bezkręgowca.

Lekcja 2. Bezczaszkowce

Charakteryzujemy cechy budowy i wybrane czynności życiowe bezczaszkowców na przykładzie lancetnika.

Lekcja 3. Osłonice

Przedstawiamy osłonice – strunowce o wielu cechach specyficznych lub regresywnych. Nieco dokładniej przyglądamy się budowie i wybranym czynnościom życiowym żachw.

Lekcja 4. Czaszkowce. Śluzice

Przedstawiamy powstanie i zasadnicze cechy czaszkowców. Krótko charakteryzujemy prymitywne współczesne czaszkowce – śluzice.

Lekcja 5. Kręgowce. Minogi

Przedstawiamy powstanie i cechy pierwszych kręgowców. Krótko charakteryzujemy prymitywne współczesne kręgowce – minogi.

Lekcja 6. Ryby

Charakteryzujemy ryby – najliczniejszą współczesną grupę kręgowców. Omawiamy przystosowania ryb do życia w wodzie.

Lekcja 7. Przegląd ryb

Pokazujemy adaptacje pierwszych żuchwowców i powstanie ryb. Dokonujemy przeglądu systematycznego ryb z naciskiem na prosty podział: chrzęstne i kostne.

Lekcja 8. Płazy

Przedstawiamy charakterystyczne cechy płazów – kręgowców wodno-lądowych. Przyglądamy się morfologii i anatomii funkcjonalnej płazów na przykładzie żaby.

Lekcja 9. Przegląd płazów

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych płazów. Dokonujemy przeglądu płazów współczesnych.

Lekcja 10. Gady

Pokazujemy cechy progresywne gadów – pierwszych owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną gadów współczesnych.

Lekcja 11. Przegląd gadów

Analizujemy wyjście kręgowców na ląd i powstanie pierwszych gadów. Dokonujemy przeglądu gadów współczesnych z uwzględnieniem podziału na anapsydy i diapsydy.

Lekcja 12. Ptaki

Przedstawiamy ptaki – najbardziej wyspecjalizowaną grupę owodniowców. Charakteryzujemy morfologię i anatomię funkcjonalną z naciskiem na przystosowania ptaków do lotu.

Lekcja 13. Przegląd ptaków

Wyjaśniamy, jak mogło dojść do wykształcenia lotu aktywnego u przodków ptaków. Dokonujemy przeglądu ptaków współczesnych z podziałem na bezgrzebieniowe i grzebieniowe.

Lekcja 14. Ssaki

Charakteryzujemy ssaki – najbardziej uniwersalne strunowce. Przedstawiamy cechy budowy oraz czynności życiowe tych najwyżej uorganizowanych kręgowców.

Lekcja 15. Przegląd ssaków

Dokonujemy przeglądu ssaków z podziałem na stekowce i ssaki żyworodne (w tym łożyskowce).

Lekcja 16. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 35 pytań. Czas na rozwiązanie: 53 minuty (edycja – jesień 2020).

Dwa zestawy fiszek elektronicznych.

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

Zawartość kursu

Rozwiń wszystko
1 z 2
+2404 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 16 Lekcji
  • 87 Zagadnień
  • 1 Test