Wirusy (3L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 2 godziny i 39 minuty. Poziom trudności: II-III.

· 30 stycznia 2020
Kurs
Materiały

Wirusy to stosunkowo krótki kurs, w którym zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów i innych bezkomórkowych czynników infekcyjnych: wiroidów oraz prionów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

Kurs w wersji 2. został podzielony na 5 lekcji. Łączny (aktualny) czas: 2 godziny i 33 minuty (plus 25 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 16 zadań CKE (edycja – 2020/2021).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Wirusy

Przedstawiamy historię odkrycia wirusów. Wyjaśniamy, czym jest wirion. Charakteryzujemy formy morfologiczne i budowę wirusów oraz ich pochodzenie (hipotezy). Dokonujemy krótkiego przeglądu wirusów (pomocniczo wprowadzamy klasyfikację Baltimore’a).

Lekcja 2. Namnażanie wirusów

Omawiamy namnażanie wirusów. Wskazujemy jego cechy ogólne i wyróżniamy umowne etapy cyklu namnażania wirusa: adsorpcję i penetrację (zdarzenia wczesne), replikację i syntezę białek (zdarzenia biochemiczne) oraz składanie i elucję (zdarzenia późne). Omawiamy cykl lityczny (faga T) i cykl lizogeniczny (faga lambda) oraz cztery przykłady wirusów atakujących komórki eukariotyczne. Jako ciekawostkę rozwijamy wątek zróżnicowania strategii wnikania (ataku) i uwalniania.

Lekcja 3. Wybrane problemy medyczne

Pokazujemy, jak duże znaczenie dla zdrowia i życia człowieka mają wirusy. Przedstawiamy drogi i wrota zakażenia. Analizujemy trzy groźne choroby wirusowe: grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B i AIDS. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy też poszerzone analizy budowy oraz namnażania wirusów, które te trzy choroby wywołują.

Lekcja 4. Wiroidy i priony

Wyjaśniamy czym są wiroidy i priony. Omawiamy przykłady chorób wywoływanych przez priony.

Lekcja 5. Test zaliczeniowy

Proponujemy Ci elektroniczny test zaliczeniowy.

Kurs jest dostępny również w pakietach:

+2109 zapisanych
Zapisz się!

Kurs Zawiera

  • 4 Lekcji
  • 24 Zagadnień
  • 1 Test