Wirusy (4L)

Prowadzący: W. Lewiński. Czas wykładów: 2 godz. 33 min. Poziom trudności: II-III.

· 5 stycznia 2020

Wirusy to stosunkowo krótki kurs, w którym zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów i innych bezkomórkowych czynników infekcyjnych: wiroidów oraz prionów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

Kurs został podzielony na 4 lekcje wykładowe. Łączny czas: 2 godz. 33 min. (plus 32 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy: 17 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Wirusy

Przedstawiamy historię odkrycia wirusów. Wyjaśniamy, czym jest wirion. Charakteryzujemy formy morfologiczne i budowę wirusów oraz ich pochodzenie (hipotezy). Dokonujemy krótkiego przeglądu wirusów (pomocniczo wprowadzamy klasyfikację Baltimore’a).

Lekcja 2. Namnażanie wirusów

Omawiamy namnażanie wirusów. Wskazujemy jego cechy ogólne i wyróżniamy umowne etapy cyklu namnażania wirusa: adsorpcję i penetrację (zdarzenia wczesne), replikację i syntezę białek (zdarzenia biochemiczne) oraz składanie i elucję (zdarzenia późne). Omawiamy cykl lityczny (faga T) i cykl lizogeniczny (faga lambda) oraz cztery przykłady wirusów atakujących komórki eukariotyczne. Jako ciekawostkę rozwijamy wątek zróżnicowania strategii wnikania (ataku) i uwalniania.

Lekcja 3. Wybrane problemy medyczne

Pokazujemy jak duże znaczenie dla zdrowia i życia człowieka mają wirusy. Przedstawiamy drogi i wrota zakażenia. Analizujemy trzy groźne choroby wirusowe: grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B i AIDS. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy też poszerzone analizy budowy oraz namnażania wirusów, które te trzy choroby wywołują.

Lekcja 4. Wiroidy i priony

Wyjaśniamy, czym są wiroidy i priony. Omawiamy przykłady chorób wywoływanych przez priony.

Lekcja 5. Test zaliczeniowy

Test zaliczeniowy: 16 pytań. Czas na rozwiązanie: 32 min. (edycja – jesień 2020).

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
  5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Kurs jest dostępny również w pakiecie kursów:

Klasa 2 – Biologia zakres rozszerzony


Po wykupieniu dostępu znajdziesz tutaj pliki .pdf do kursu. Jeśli w danym kursie są streszczenia (notatki z) lekcji, znajdziesz je w zakładce Materiały w poszczególnych lekcjach.

+714 zapisanych
Zapisz się!

Zawiera

  • 4 Lekcji
  • 24 Zagadnień
  • 1 Test