8. Utlenianie kwasów tłuszczowych (46 min.)

Po aktywacji kwasu tłuszczowego uruchamiamy beta-oksydację (analizujemy lokalizację, przebieg i bilansujemy cały proces dla 1 cz. palmitynianiu). Zakłócamy oddychanie komórkowe m.in. dinitrofenolem.

15. Inne przemiany kwasów tłuszczowych (29 min.)

Przedstawiamy cechy, lokalizację i przebieg syntezy kwasów tłuszczowych. To “rzeźnicki” materiał, ale został zamieszczony w podstawie programowej. Dla zainteresowanych przedstawimy ketogenezę (m.in. co dzieję się,…

5. Paliwa komórkowe (30 min.)

Zaczynamy od historii odkryć m.in. J. Priestleya, L. Pasteura, E. Buchnera, G. Embdena i H. Krebsa. Następnie wyjaśniamy, co może być paliwem komórkowym oraz jakie…

3. Czynniki wpływające na pracę enzymów (53 min.)

Badamy wpływ różnych czynników na pracę enzymów (m.in. temperatura, pH). Śledzimy kinetykę reakcji enzymatycznych (model Michaelisa i Menten, krzywa i stała Michaelisa, powinowactwo do substratu, liczba obrotów). “Regulujemy” pracę…