Materiały demonstracyjne

Zobacz, jak łatwa i skuteczna może być nauka biologii!

Nasza oferta jest zupełnie unikalna. Obejmuje profesjonalne, ale swobodnie prowadzone wykłady oraz różne zadania maturalne i testy. Z tak bogatymi zasobami możesz się zapoznać

oglądając materiały demonstracyjne – por. linki poniżej i specjalnie oznaczone lekcje demonstracyjne w poszczególnych kursach:

  • w kursie Naukowe podstawy biologii całe lekcje: 1. 2. 7. i 9.   kliknij tutaj (aktualnie razem 177 minut)(poziom trudności: łatwe i średnio zaawansowane); 
  • w kursie Genetyka całą lekcję 3. Replikacja DNA (107 minut)(poziom trudności: zaawansowana); dodatkowo na YouTube zamieściliśmy dwa klipy z lekcji 10. Dziedziczenie – przykłady (link1 i link2)
  • w kursie Cytologia całą lekcję 7. Chloroplasty (35 minut)(poziom trudności: średniozaawansowana)

Pamiętaj – łącznie oferujemy już prawie 160 godzin zegarowych materiałów. To jednak nie wszystko, cały czas dodajemy nowe lekcje. Nasza baza wykładów i zadań wzbogaca się regularnie!