Metabolizm na maxa – e-book z ćwiczeniami i kartami pracy

Karboksylacja rybulozo-1,5-bisfosforanu? Gradient protonomotoryczny? Inhibicja kompetycyjna? Brzmi przerażająco? Nie musi, ponieważ mamy świetny kurs: Metabolizm, w którym wyjaśniliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie mechanizmy oraz przemiany biochemiczne wymagane w szkole średniej. A teraz dodatkowo opracowujemy obszerny e-book, który będzie zawierał streszczenia lekcji kursu oraz ćwiczenia utrwalające wiedzę i karty pracy. E-book będzie dostępny w ramach kursu bez dodatkowych opłat.

Charakterystyka e-booka:

  • e-book został podzielony na 16 rozdziałów tworzących logiczny i czytelny układ treści. Szacujemy, że finalnie liczyć będzie ok. 80-90 stron, a to już pełnoprawna książka.
  • poszczególne rozdziały zawierają: plan pracy, szczegółowe cele (co powinieneś umieć po lekcji) oraz listę ważnych pojęć i zagadnień. Dzięki temu będziesz mógł/mogła dokładnie zaplanować swoją naukę oraz sprawdzić opanowanie wiedzy.
  • ponadto każdy rozdział zawiera streszczenie wykładu plus materiały poszerzające (zostały one oznaczone specjalną ikoną żarówki), definicje oraz przykłady (mnóstwo),
  • e-book zawiera analizę wszystkich wymaganych w szkole mechanizmów biochemicznych (np. mechanizm katalizy enzymatycznej, kinetykę enzymów wg Michaelisa i Menten, inhibicję kompetycyjną, mechanizm fosforylacji kosztem gradientu protonowego itd). Zostały one przedstawione krok po kroku (bardzo dużo czasu poświęciliśmy na wprowadzenia do poszczególnych zagadnień, ponieważ mamy świadomość, że po szkole podstawowej uczeń nie ma żadnego przygotowania z chemii organicznej).
  • e-book zawiera charakterystykę wszystkich omawianych w szkole przemian biochemicznych (np. glikolizy, cyklu Krebsa, cyklu Calvina, beta-oksydacji, glikogenolizy, glukoneogenezy itd). Większość złożonych przemian została przedstawiona w dwóch wersjach: reakcja po reakcji (ale bez wzorów!) oraz w wersji uproszczonej (do zapamiętania, z najważniejszymi elementami). Zagadnienia, które usunięto z wymagań egzaminacyjnych na maturze w 2023 r. i w 2024 r. zostaną specjalnie oznaczone (dla ułatwienia przygotowań i nauki).
  • e-book zawiera wiele rysunków i schematów, które dodatkowo pełnią funkcję ćwiczeniową – trzeba je będzie uzupełnić. Służą temu polecenia zamieszczone pod rycinami/schematami. To nie są trudne zadania, tak więc jeśli nie spałeś/spałaś na wykładzie, nie będziesz miał/miała żadnego problemu z ich rozwiązaniem/uzupełnieniem.
  • ponadto e-book zawiera zestawienia tabelaryczne (część z nich trzeba będzie uzupełnić samodzielnie) oraz karty pracy (oznakowane specjalną ikoną).

E-book składany jest w profesjonalnym programie DTP a oprawa graficzna jest w kolorze (zgodnie z wytycznymi dla nowej matury po 4-letnim liceum). Jak już wspomnieliśmy, po wydrukowaniu i uzupełnieniu będzie pełnić funkcję profesjonalnego podręcznika i zeszytu ćwiczeń w jednym.

Publikację e-booka rozpoczniemy już w połowie czerwca (bez żadnych kosztów dodatkowych dla subskrybentów kursu!). I wreszcie… pod koniec czerwca rozpoczniemy wielką aktualizację wykładów do kursu… Metabolizm 4L. Wymiana klipów będzie realizowana w ten sposób, że nowe lekcje stopniowo będą zastępowały “stare”. Informacje o postępach prac zmieścimy na TABLICY.

Kurs: Metabolizm 4L jest przeznaczony do samodzielnej nauki. To pełnowymiarowe lekcje, które możesz zrealizować według własnego harmonogramu albo równolegle z materiałem realizowanym w szkole. To nieoceniona pomoc w przygotowaniach do sprawdzianów oraz matury z biologii na poziomie rozszerzonym.

Kurs jest również dostępny w pakiecie Biologia 1. Zakres rozszerzony dla 1. klasy 4-letniego LO oraz w pakiecie Teraz Biologia 1-4, obejmującym wszystkie kursy (działy) wymagane w podstawie programowej dla 4-letniego LO.

Podobne wpisy

Matura z biologii 2017

Materiały Oficyny Multimedialnej TERAZ WIEDZA Artykuł jest próbą wyjaśnienia przyczyn zaskakująco niskiego wyniku średniego egzaminu maturalnego z biologii w 20016 r. i jednocześnie zaproponowania efektywnych…

Wywiad z Waldemarem Lewińskim

Wywiad z Waldemarem Lewińskim – autorem kultowych książek pomocniczych oraz jednych z najlepszych podręczników do biologii, zwanym Mistrzem biol-chemów. Dzień dobry. Jest Pan autorem najlepszych…

Komentarze