O nas

Biologia jest naszą pasją. Chcemy Cię nią zarazić. Zapraszamy na nasze kursy biologii online. Obejrzyj i posłuchaj, jak Waldemar Lewiński tłumaczy biologię na swoich wykładach.

Na biologii w wersji „papierowej” zjedliśmy zęby. Rzesze uczniów zaczytywały się w książkach autorstwa Waldemara Lewińskiego, zarówno podręcznikach, jak i książkach pomocniczych dla kandydatów na studia. Czytali i cytowali „powiedzonka”, które wciąż są w obiegu. Świat się zmienia, technika idzie do przodu, zmieniają się sposoby przekazywania wiedzy. Dla młodych ludzi papier to już za mało. Aby nauka była skuteczna nie wystarczy tylko przeczytać i pokazać. Trzeba także opowiedzieć. I tak narodził się nasz pomysł na multimedialne wykłady. Wykłady, podczas których przedstawiamy najbardziej aktualną wiedzę z zakresu biologii w sposób swobodny, ale rzeczowy. Stawiamy na wysoki poziom merytoryczny oraz oprawę graficzną z najwyższej półki. Stale powiększające się grono naszych użytkowników oraz bardzo pozytywne komentarze, jakie od Was otrzymujemy, dają nam kopa, by działać dalej. Biologia jest obszerną dziedziną. Wciąż tworzymy nowe kursy i szukamy rozwiązań, by nasze wykłady były jeszcze ciekawsze i bardziej skuteczne. Chcemy, aby każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania czy szkoły, do której uczęszcza, miał dostęp do biologii na najwyższym poziomie.

Nasi autorzy

Współautorami naszych materiałów są bez wyjątku wybitni nauczyciele z ogromnym stażem autorskim. Przez grzeczność nie możemy napisać jakim, więc nazwijmy ich po prostu prawdziwymi wiarusami. Wyróżnia ich nie tylko doświadczenie, ale także ogromna pasja w tworzeniu materiałów dydaktycznych. To ona jest paliwem, pozwalającym konsekwentnie realizować maksymę „alta petunt”.

Pełną bibliografię naszych autorów możesz sprawdzić tutaj

Biologia

zdjęcie Jana Prokopa

Jan Prokop

Nauczyciel biologii w liceum ogólnokształcącym i metodyk. Autor wielu podręczników i zeszytów ćwiczeń z zakresu biologii. Filar zespołu autorskiego biologii. Nazywany przez nas wielkim konstruktorem testów i zadań maturalnych. Pasjonat fotografii przyrodniczej. Jest więc także autorem setek wspaniałych fotografii, mikrofotografii i ujęć filmowych. Jakby tego było mało opracowuje także doświadczenia biologiczne.

zdjęcie Jacka Balersteta

Jacek Balerstet

Nauczyciel biologii w liceum ogólnokształcącym. Autor podręczników i książek pomocniczych, do których sam stworzył tysiące niezrównanych grafik. Nowe materiały graficzne tworzy wykorzystując doświadczenie z książkami papierowymi, ale z uwzględnieniem specyfiki mediów elektronicznych. Zadeklarowany orędownik ery informatycznej. Od lat rysuje wykorzystując tablet graficzny i zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Co nie oznacza, że nie rysuje na … szkolnej tablicy.​

zdjęcie Waldemara Lewińskiego

Waldemar Lewiński

Nauczyciel (niestety były) oraz autor książek i kursów multimedialnych. Pierwsze sukcesy odnosił jako nauczyciel – jego uczniowie zdobywali indeksy i laury na olimpiadach biologicznych. Później zaczął pisać książki – sprzedano ich kilka milionów (nie tylko podręczników biologii, ale także książek pomocniczych opracowanych w charakterystycznym swobodnym stylu). Całkowicie „porzucił papier” i od kilku lat przygotowuje dynamiczne, multimedialne kursy biologii online. Zadeklarowany zwolennik rowerów, od niedawna także górskich.

Chemia

Już jesienią pojawią się pierwsze kursy z chemii dla zakresu rozszerzonego.

dr Marcin Chrzanowski zdjęcie autora

Dr Marcin M. Chrzanowski

Chemik, fizyk, adiunkt dydaktyczny i wykładowca akademicki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii, nauczyciel chemii, fizyki i matematyki w liceum i szkole podstawowej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej, tytuł magistra chemii w Szkole Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a licencjata fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto studia podyplomowe z nauczania biologii i matematyki oraz z diagnozy i terapii pedagogicznej. Pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych przy realizacji największych badań edukacyjnych polskich i międzynarodowych (PISA, TIMMS oraz Laboratorium myślenia). Od lat współpracuje z Centralną Komisją Edukacyjną i Olimpiadą Biologiczną. Jest autorem licznych publikacji i książek dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych.

dr Agnieszka Siporska zdjęcie autora

Dr Agnieszka Siporska

Adiunkt dydaktyczny w Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW, doktor nauk chemicznych w zakresie chemii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami zdobywającymi uprawnienia do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, nauczycielami zdobywającymi uprawnienia do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu i nauczycielami chemii. Prowadzi zajęcia o charakterze seminaryjno-wykładowym oraz eksperymentalnym. Jest kierownikiem i recenzentem prac dyplomowych m.in. z zakresu dydaktyki chemii, a także współautorką książek w języku polskim i angielskim o tematyce dydaktycznej z przedmiotów przyrodniczych oraz publikacji dydaktycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie organizowała konferencje dydaktyczne z zakresu przedmiotów przyrodniczych i prezentowała swą działalność w zakresie dydaktyki chemii na konferencjach dydaktycznych. Jest wnioskodawcą i realizatorem projektów finansowanych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczących innowacyjnego kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli. Jest także kierownikiem Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii, na których prowadzi m.in. zajęcia z dydaktyki chemii. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w pracy w szkole (gimnazjum i liceum) na stanowisku nauczyciela chemii. Pełni funkcje obserwatora maturalnego i egzaminatora maturalnego.