Prokarionty

grafika wyróżniająca do kursu Prokarionty

Darmowy

Includes 365 days access

Opis kursu

W kursie przedstawiamy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
Uwaga: w przygotowaniu jest już nowa wersja kursu, która będzie dostępna jesienią 2018 r.

Kurs został podzielony na 4 lekcje. Łączny czas: 45 minut (plus 30 min. na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 14 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet

Lekcja 1. Przedstawiamy budowę i czynności życiowe organizmów bezjądrowych – prokariontów.

Lekcja 2. Dokonujemy także przeglądu prokariontów (z uwzględnieniem podziału na eubakterie i archeany) oraz oceniamy ich znaczenie (m.in. w krążeniu materii w przyrodzie i dla człowieka).

Lekcja 3. Analizujemy, jakie zagadnienia z zakresu prokariontów pojawiały się najczęściej w zadaniach maturalnych w ubiegłych latach.

Lekcja 4. Zaliczenie w formie testu 21 pytań (edycja – jesień 2018).

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo

 

Kurs jest częścią pakietu: