Wirusy

grafika wyróżniająca do kursu Wirusy

Darmowy

Includes 365 days access

Opis kursu

W tym stosunkowo krótkim kursie zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

Kurs został podzielony na 4 lekcje. Łączny czas: 64 minuty (plus 25 minut na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy 15 zadań CKE (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet.

Lekcja 1. Wirusy

Wyjaśniamy, czym jest wirus i wirion. Charakteryzujemy budowę wirusów oraz ich pochodzenie (hipotezy).

Lekcja 2. Namnażanie się wirusów

Przedstawiamy namnażanie się wirusów: cykl lityczny i cykl lizogeniczny fagów oraz dwa cykle różnych wirusów atakujących komórki eukariotyczne. Wskazujemy i nazywamy fazy cyklu reprodukcyjnego wirusów (m.in. adsorpcję, penetrację, replikację, składanie i elucję). Pokazujemy strategie wnikania (ataku) i uwalniania.

Lekcja 3. Wybrane problemy medyczne

Pokazujemy, jak duże znaczenie dla zdrowia i życia człowieka mają wirusy. Dokładnie analizujemy budowę wirusa HIV oraz charakteryzujemy AIDS. Nie pomijamy innych chorób wywoływanych przez wirusy, np. grypy, wirusowego zapalenia wątroby itd.

Lekcja 4. Analizy i test zaliczeniowy

Proponujemy Ci test zaliczeniowy.

 

MATURAOLIMPIADASPRAWDZIAN

Zobacz stronę demo


 

Kurs jest częścią pakietu: