Biotechnologia (4L)

50,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 4-letnim liceum.

Kurs został podzielony na 5 lekcji. Łączny czas wykładów: 5 godzin i 12 minut.

Do kursu dołączyliśmy: 37 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/202) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłada: Waldemar Lewiński. Współautorzy: Jan Prokop, Jacek Balerstet.

-
+

Info

Kategoria: Tagi: , ,

Biotechnologia. Kurs biologii online dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Kurs obejmuje swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej. Zawartość kursu:

Lekcja 1. Klonowanie organizmów

Wprowadzamy pojęcie biotechnologii i od razu dzielimy ją na tradycyjną (klasyczną) oraz molekularną (nowoczesną). Podajemy przykłady zabiegów z zakresu biotechnologii klasycznej. Wyjaśniamy cele strategiczne biotechnologii molekularnej. Wyjaśniamy pojęcia: inżynierii genetycznejGMO i organizm transgeniczny,

Lekcja 2. Techniki inżynierii genetycznej

Przedstawiamy podstawowe cele i techniki inżynierii genetycznej. Za punkt wyjścia przyjmujemy kilka prostych pojęć, które tworzą podstawowy szablon działania: znajdź, wytnij, oddziel, powiel i przenieś. Każde z tych słów “ubieramy” w techniki, np. stosowanie sond molekularnych, działanie enzymów restrykcyjnych, elektroforezę żelową, reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR), tworzenie wektorów, transformację bezwektorową, np. armatki genowe itd.

Lekcja 3. Projekt poznania ludzkiego genomu (HGP)

Przedstawiamy projekt poznania ludzkiego genomu (HGP). Wyjaśniamy ogólne zasady i metody tworzenia map cytogenetycznych, map fizycznychsekwencjonowania genomu (strategia “klon po klonie”, strategia shotgun) oraz przedstawiamy ogólnie problemy z anotacją. Sporo uwagi poświęcamy metodzie sekwencjonowania dideoksy Sangera. Lekcja w zasadzie dla zainteresowanych, ale dodaliśmy tu także krótką analizę technik laboratoryjnych frakcjonowania komórek (homogenizacja przez: sonikację, detergenty, przeciskani i ściskanie, a także wirowanie różnicowe oraz chromatografię).

Lekcja 4. Wykorzystanie rekombinacyjnych technik DNA

Przedstawiamy przykłady wykorzystania rekombinacyjnych technik DNA w rolnictwie, przemyśle, ochronie środowiska i wymiarze sprawiedliwości.

Lekcja 5. Wykorzystanie rekombinacyjnych technik DNA c.d.

Przedstawiamy konkretne przykłady wykorzystania rekombinacyjnych technik DNA w ochronie zdrowia (czerwoną biotechnologię). Omawiamy procedury bezpieczeństwa, wykorzystanie biotechnologii w diagnostyce medycznej, klonowanie terapeutyczne, terapie genowe (w tym użycie siRNA i miRNA jako mediatorów w interferencji RNA), nowoczesne leki i szczepionki (rekombinowane oraz DNA), a nawet eliminowanie wektorów chorób. Krótko przedstawiamy wybrane problemy prawne i etyczne (użycie GMO, patentowanie genomów).