Ekologia (4L)

50,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 4-letnim liceum.

Kurs został podzielony na 7 lekcji. Łączny czas: 7 godzin i 38 minut (plus 53 minuty na test zaliczeniowy).

Do kursu dołączyliśmy: 120 zadań maturalnych CKE (edycja – 2020/2021) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet.

-
+

Info

Kategoria: Tagi: , ,

Ekologia. Kurs biologii online dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Kurs obejmuje swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej. Zawartość kursu:

Lekcja 1. Organizm i nisza ekologiczna

Przedstawiamy ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Analizujemy zależność między tolerancją ekologiczną a występowaniem organizmów. Przedstawiany grupy ekologiczne roślin w zależności od wymagań wodnych. Wyjaśniamy zjawisko termokliny.

Lekcja 2. Ekologia populacji

Przedstawiamy ekologię populacji. Analizujemy różne parametry populacji (m.in. liczebność, rozmieszczenie, strukturę wiekową i płciową). Sporo czasu poświęcamy na analizę dynamiki liczebności populacji, m.in. krzywe wzrostu liczebności. Wyjaśniamy przyczyny zmian tych parametrów i interpretujemy krzywe przeżywalności. Charakteryzujemy populację ludzką.

Lekcja 3. Ekologia biocenoz

Przedstawiamy ekologię biocenoz. Analizujemy interakcje międzygatunkowe antagonistyczne (m.in. konkurencję, drapieżnictwo i pasożytnictwo) oraz nieantagomistyczne (m.in. komensalizm, protokooperację i symbiozy). Badamy strukturę troficzną biocenoz (łańcuchy i sieci pokarmowe) oraz sukcesję ekologiczną pierwotną i wtórną.

Lekcja 4. Ekologia ekosystemów

Przedstawiamy ekologię ekosystemów. Analizujemy przepływ energii i obieg materii w różnych ekosystemach (m.in. piramidy ekologiczne: liczebności, biomasy i energii). Wyjaśniamy zawiłości produkcji i produktywności pierwotnej oraz wtórnej.

Lekcja 5. Biomy

Przedstawiamy zagadnienia ekologiczne związane z biomami. Charakteryzujemy różne biomy lądowe oraz krótko biomy wodne (z podziałem na jeziora i oceany).

Lekcja 6. Cykle biogeochemiczne pierwiastków

Przedstawiamy cykle biogeochemiczne węgla, azotu i fosforu. Analizujemy wielkie eksperymenty ekologiczne przeprowadzone w Ameryce Północnej.

Lekcja 7. Zaliczenie

Test zaliczeniowy: 33 pytania. Czas na rozwiązanie: 53 minuty (edycja – jesień 2020).