Fizjologia zwierząt (4L)

50,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 4-letnim liceum.

Kurs zawiera 9 lekcji wykładowych. Łączny czas: 14 godzin i 11 minut (plus czas na test zaliczeniowy i na rozwiązanie zadań).
Do kursu dołączyliśmy: 58 zadań maturalnych CKE (edycja – 2021/2022) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

-
+

Info

Kategoria: Tagi: ,

Fizjologia zwierząt. Kurs biologii online dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Kurs obejmują swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej.

Zawartość kursu:

LEKCJA 1. POWŁOKA CIAŁA ZWIERZĄT

Przedstawiamy cechy konstrukcyjne (m.in. budowa szkieletu) i zadania powłoki ciała: gąbek, parzydełkowców, „robaków”, stawonogów, mięczaków, a nawet szkarłupni. Przechodzimy do analizy powłoki ciała strunowców niższych i kręgowców. Przedstawiamy wytwory naskórka i skóry właściwej. Porównujemy powłokę ciała bezkręgowca i kręgowca.

LEKCJA 2. RUCH

Analizujemy zjawisko ruchu (ruchy bez lokomocji i ruchy lokomocyjne). Wyjaśniamy mechanizmy ruchu na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu mięśniowego. Przedstawiamy lokomocję parzydełkowców, “robaków”, stawonogów i mięczaków. Następnie – strunowców niższych i kręgowców (wodnych i lądowych). Jako ciekawostkę analizujemy nawet lokomocję szkarłupni.

LEKCJA 3. ODŻYWIANIE SIĘ

Przedstawiamy sposoby odżywiania się zwierząt z uwzględnieniem zróżnicowania biologicznego (główne grupy bezkręgowców i strunowców). Wykazujemy podobieństwa i różnice w sposobach trawienia pokarmu.

LEKCJA 4. WYMIANA GAZOWA

Wprowadzamy pojęcie wymiany gazowej jako dyfuzji. Określamy i porównujemy warunki wymiany gazowej w wodzie i na lądzie. Przedstawiamy różne układy oddechowe. Analizujemy wymianę gazową zwierząt wodnych i lądowych (główne grupy bezkręgowców i strunowców).

LEKCJA 5. KRĄŻENIE

Przedstawiamy krążenie jako formę dalekiego transportu. Określamy funkcje układu krążenia. Pokazujemy różne pompy (serca) i rury (naczynia). Wyjaśniamy, na czym polega rola różnych barwników oddechowych. Budujemy układy krążenia: otwarty i zamknięty. Analizujemy krążenie u bezkręgowców i kręgowców.

LEKCJA 6. OSMOREGULACJA I WYDALANIE

Wprowadzamy rozróżnienie osmoregulacji i wydalania. Dzielimy zwierzęta na osmoregulujące i osmokonformistyczne. Wskazujemy funkcje układu wydalniczego ze szczególnym uwzględnieniem homeostazy wodno-mineralnej. Analizujemy osmoregulację i usuwanie metabolitów azotowych. Przedstawiamy cechy budowy i działanie narządów wydalniczych bezkręgowców i strunowców.

LEKCJA 7. REGULACJA NERWOWA

Analizę regulacji nerwowej zaczynamy od teorii sterowania i wyjaśnienia, na czym polega sterowanie u zwierząt. Przedstawiamy budowę i funkcjonowanie receptorów. Klasyfikujemy receptory (m.in. eksteroreceptory i interoreceptory). Budujemy układ nerwowy i definiujemy, czym jest reagowanie. Analizujemy zróżnicowanie układu nerwowego bezkręgowców i strunowców.

LEKCJA 8. REGULACJA HORMONALNA

Analizę regulacji hormonalnej zaczynamy od podstaw sygnalizacji chemicznej i transdukcji sygnałów. Śledzimy ogólny mechanizm działania hormonów steroidowych i niesteroidowych. Przedstawiamy kontrolę linienia u owadów (m.in. ekdyzon).

LEKCJA 9. ROZMNAŻANIE SIĘ I ROZWÓJ

Przypominamy podstawowe sposoby rozmnażania się. Analizujemy różne formy rozmnażania się bezpłciowego oraz płciowego. Śledzimy ontogenezę zwierzęcia. Rozszerzamy pojęcia: pierwouste i wtórouste. Wykazujemy zależność rodzaju jaja (alecytalne, oligolecytalne, mezolecytalne i polilecytalne) i embriogenezy (typy bruzdkowania, gastrulacji).

LEKCJA 10. ZALICZENIE

Test zaliczeniowy: 32 pytania. Czas na rozwiązanie: 53 minuty (edycja – jesień 2020).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.