Promocja!

Klasa 2 – Biologia zakres rozszerzony

120,00  100,00  z VAT

Multimedialna biologia Lewińskiego dla uczniów II klasy nowego liceum i technikum (zakres rozszerzony).

Roczny dostęp do 10 kursów, w których omówione zostały wszystkie zagadnienia wymagane w podstawie programowej z zakresu systematyki organizmów oraz fizjologii roślin.

(Licencja dla użytkownika indywidualnego | Użytek domowy)

Info

Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Biologia 2. Zakres rozszerzony dla nowego 4-letniego liceum i 5-letniego technikum – dostęp roczny!

Już dostępny w sprzedaży! (Pełna funkcjonalność od 20 sierpnia 2020 r.)

Materiały podzieliliśmy na 10 kursów wykładowo-ćwiczeniowych (łącznie 81 lekcji wykładowych plus 9 zaliczeniowych). Zawierają nie tylko wszystko to, co jest w podręczniku, ale także zagadnienia przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych.

Wszystkie wykłady przedstawiane są w postaci interaktywnych klipów wideo. Do wykładów dołączyliśmy:

  • specjalne elektroniczne minitesty do lekcji (udostępnianie rozpoczniemy od sierpnia),
  • obszerny elektroniczny test zaliczeniowy,
  • plik pdf z wyselekcjonowanymi maturalnymi zadaniami CKE (zadania przydzielono do konkretnych lekcji) oraz plik pdf z kluczem odpowiedzi,
  • elektroniczne fiszki (dostępne od sierpnia).

Kurs 1. Klasyfikacja organizmów

Kurs wprowadzający, który składa się z 4 lekcji (1,5-2 godziny wykładów). Przedstawiamy w nim systematykę jako nieco nudną, ale niezwykle ważną naukę. Wyjaśniamy, czym zajmuje się się taksonomia i w jaki sposób są zorganizowane i nazywane taksony różnej rangi. Wprowadzamy pojęcia: takson monofiletyczny, polifiletyczny i parafiletyczny oraz nomenklatura binominalna. Przedstawiamy także zasady tworzenia systemów klasyfikacji: sztucznych i naturalnych. Wprowadzamy podstawy kladystyki.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 2. Wirusy

Składa się z 5 lekcji (ponad 2,5 godziny wykładów). W kursie zawarliśmy analizę budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów i innych bezkomórkowych czynników infekcyjnych: wiroidów oraz prionów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 3. Prokarionty

Składa się z 4 lekcji (prawie 2,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się, procesy paraseksualne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka (szczególnie bakterii chorobotwórczych).

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 4. Protisty

Składa się z 7 lekcji (ponad 5 godzin wykładów), podczas których scharakteryzowaliśmy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przedstawienie „typowych” przedstawicieli, np. eugleny, pełzaka odmieńca, pantofelka. Omówiliśmy także cykle rozwojowe pierwotniaków pasożytniczych stanowiących duże zagrożenie dla milionów ludzi.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 5. Grzyby

Składa się z 4 lekcji (prawie 2,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy budowę, czynności życiowe oraz znaczenie grzybów. Szczególny nacisk położyliśmy na specyficzne sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. W kursie nie mogło zabraknąć analizy budowy i znaczenia porostów.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 6. Tkanki

Składa się z 12 lekcji (prawie 7,5 godziny wykładów), podczas których analizujemy budowę i funkcje tkanek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych.

Uwaga: przedstawienie tych zagadnień w odrębnym kursie ma Ci ułatwić poznawanie różnorodności organizmów tkankowych. Oczywiście materiał ten możesz także realizować wybiórczo równolegle z zajęciami w szkole.

Plus: elektroniczne minitesty i elektroniczne testy zaliczeniowe, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 7. Rośliny

Składa się z 13 lekcji (prawie 10 godzin wykładów), podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych oraz roślin lądowych (telomowych). Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

Plus: elektroniczne minitesty i elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 8. Fizjologia roślin ZR.

Składa się z 7 lekcji (ponad 7,5 godziny wykładów). W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe roślin okrytozalążkowych. Przedstawiamy transport asymilatów, adaptacje roślin typu C4 i CAM oraz wpływ czynników środowiskowych na przebieg fotosyntezy. Dużo uwagi poświęcamy także gospodarce wodno-mineralnej, funkcjonalnym aspektom ontogenezy (w tym kiełkowaniu, kwitnieniu i owocowaniu), regulatorom wzrostu i rozwoju (ogólnie – fitohormonom) oraz reakcjom roślin na bodźce środowiskowe (nastiom i tropizmom).

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 9. Bezkręgowce

Składa się z 19 lekcji (prawie 13 godzin wykładów) podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie tradycyjnie rozumianych bezkręgowców (od gąbek po szkarłupnie). Nacisk położyliśmy na specyficzne cechy budowy „typowych” przedstawicieli, np. stułbi, tasiemca uzbrojonego, dżdżownicy, pasikonika zielonego. Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Kurs 10. Strunowce

Składa się z 16 lekcji (ponad 13,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom (na przykładzie lancetnika) oraz kręgowcom (bezżuchwowcom i żuchwowcom). Dodatkowo przeanalizowaliśmy filogenetyczne pokrewieństwo i ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Uwaga: dla zainteresowanych zamieściliśmy także omówienie osłonic.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek.

Najważniejsze! Nasze materiały są w pełni zgodne z nową podstawą programową.

Szczerze mówiąc, nie ma powodu, aby kupować papierowy podręcznik.

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (brak jest możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.